Zoekresultaat 1 - 10 van 93 resultaten

 • Melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen

  U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert, bijvoorbeeld een bruiloft of een kampeernacht, waar het volgende van toepassing is.

 • Gladheidsbestrijding

  De gemeente Drimmelen doet zo veel mogelijk om de gladheid te bestrijden. Hiervoor is een 'Gladheidsbestrijdingsplan' opgesteld.

 • Klachten

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

 • Handhaving kinderopvang

  Heeft u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of bent u gastouder dan wordt van u verwacht dat u zich houdt aan de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving.

 • Reguliere vrijwilligersorganisaties stimuleringssubsidies

  De gemeente Drimmelen kent een groot aantal vrijwilligersverenigingen in haar dorpen. Jaarlijks worden deze ondersteund met een stimuleringssubsidie.

 • Vuur stoken in de open lucht

  Vuur stoken in de open lucht is verboden. Bijvoorbeeld als u (snoei)afval verbrandt. Als u dit toch wilt doen, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.  

 • Arbeidsmeldpunt Drimmelen (AMD)

  Via het Arbeidsmeldpunt Drimmelen kan een werkgever een vacature melden. De gemeente Drimmelen, maar ook collega-gemeenten, beschikken over een bestand werkzoekenden.

 • Subsidie voor monument

  Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.

 • Register kinderopvang

  Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U regelt het via de gemeente met één van de formulieren van de Rijksoverheid.

 • Omgevingsplan

  Heeft u plannen die niet passen binnen het omgevingssplan?