Zoekresultaat 1 - 10 van 122 resultaten

 • Klacht indienen

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. U maakt dan gebruik van de klachtenprocedure.

 • Monumentensubsidie

  Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. In sommige gevallen kunt u ook een lening aanvragen.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.

 • Bestemmingsplan overzicht

  Voor het grondgebied van de gemeente Druten zijn omgevingsplannen vastgesteld. Een overzicht van de actuele omgevingsplannen vindt u op deze pagina.

 • Evenement organiseren

  Voor een groot evenement, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

 • Collegeprogramma

  In het collegeprogramma geeft het college aan wat zij de komende jaren gaat doen en wil bereiken.

 • Gemeentelijke ombudsman

  Iedere burger heeft het recht een klacht in te dienen bij een gemeente. Wie het niet eens is met de uitkomst heeft het recht zijn klacht voor te leggen aan een ombudsman.

 • Vooroverleg

  Twijfelt u nog of heeft u nog vragen of een vergunning wel kan worden afgegeven is het misschien verstandig om eerst uw initiatief te laten toetsen op haalbaarheid.

 • College van burgemeester en wethouders

  Lees hier wie er in het college zit.

 • Boom kappen

  Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een ontheffing kapverbod aanvragen (of toestemming geven).