Zoekresultaat 1 - 10 van 203 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u meestal een sloopmelding doen.  U doet de melding via het Omgevingsloket online. Omgevingsloket

 • Monument verbouwen

  Voor het verbouwen, restaureren of het onderhouden van een monument is vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade door schuld, nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente zal uw schadeclaim beoordelen en behandelen. Indienen schadeclaim/aansprakelijkstelling

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Deze boete kan de gemeente krijgen als zij te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Aanvraag dwangsom bij niet tijdig beslissen (pdf, 126kb) 

 • Precariobelasting betalen

  Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van openbare gemeentegrond. U betaalt precariobelasting als u een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft staan. Bijvoorbeeld op de stoep. Soms moet u ook precario betalen als u kabels of leidingen onder de openbare gemeentegrond wilt aanleggen. In de gemeente Elburg wordt alleen precariobelasting geheven voor het hebben van een terras.

 • Automatische incasso voor gemeentebelastingen

  De gemeentelijke belastingen kunt u automatisch betalen. U geeft de gemeente toestemming om het bedrag in 8 termijnen van uw rekening af te schrijven. Wilt u iets aanpassen of het automatisch betalen stoppen? Vul dan het formulier in. U kunt inloggen met DigiD en voor bedrijven met E-herkenning. Automatische incasso

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij kopen deelnemers loten. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. Bij de trekking kunnen deelnemers prijzen winnen. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt. Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig. Aanvraagformulier loterijvergunning

 • Burgerinitiatief inbrengen

  U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. Het moet een onderwerp zijn waar de gemeente een besluit over mag nemen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk het onderwerp belangrijk vinden. Voorbeelden zijn: de bouw van een jeugdhonk; het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen; het opzetten van een nieuw museum; een pand de monumentenstatus geven.

 • Demonstratie of betoging houden

  Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bijvoorbeeld een andere plaats aanwijzen.

 • Geld inzamelen

  Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op: het doel van de inzameling uw organisatie het gewenste tijdstip Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Aanvraag collectevergunning