Zoekresultaat 1 - 10 van 98 resultaten

 • Klein evenement melden

  Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of buurtbarbecue, doet u een melding. Dit doet u 4 weken van tevoren.

 • Evenement organiseren

  Voor grote evenementen hebt u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een braderie, optocht of festival.

 • Klacht indienen over de gemeente

  U kunt een klacht indienen over een medewerker of bestuurder, het krijgen van te weinig of verkeerde informatie of het niet reageren op vragen.

 • Lampen langer aan houden tijdens sportactiviteiten

  Soms wilt u de lampen tijdens sportactiviteiten langer aanhouden dan mag. Wilt u de lampen aanhouden tussen 23.00 en 07.00 uur? Dan vraagt u hiervoor toestemming aan.

 • Start, controle en gereedmelding bouw

  U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en toestemming gekregen om te (ver)bouwen. U moet het melden als u hiermee start. Ook als u klaar bent, geeft u dat door. Dit kan online.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Heeft u iets gevonden of verloren? Geef dit dan door via iLost.

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over (eigendoms)grenzen van een stuk grond, erfpacht, hypotheken en beslagen. Informatie hierover vraagt u bij het Kadaster op.

 • Gladheid bestrijden

  De gemeente strooit zout op wegen bij bevriezing, sneeuw of ijzel. Als eerste zijn doorgaande routes aan de beurt. Zoals busroutes, belangrijke wegen en wegen waarop je een wijk inrijdt. 

 • Optreden als straatartiest

  U wilt optreden als straatartiest. Bijvoorbeeld als fotograaf, gids of levend standbeeld. Vraag dan aan de gemeente of dit mag of dat u hier een ontheffing voor nodig hebt.