Zoekresultaat 1 - 10 van 121 resultaten

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Overheden zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij overheden een verzoek indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

 • Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling

  Soms wil de provincie cultuurgoed afstoten. Bijvoorbeeld door het te verkopen. Denk aan een schilderij uit de 17e eeuw, een archeologische vondst of een verzameling antieke munten. Bent u het hier niet mee eens? Dien dan uw zienswijze in bij de provincie.

 • 80 jaar vrijheid, subsidie

  Provincie Flevoland heeft als doel met deze subsidieregeling om via het subsidiëren van initiatieven in het kader van 80 jaar Vrijheid de bewustwording onder Flevolanders rond de Tweede Wereldoorlog, en het bewustzijn over vrijheid en de democratische rechtsstaat, een impuls te geven.

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Wijst de provincie uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen een bouwvergunning. Met een voorlopige voorziening voorkomt u dat de bouw op korte termijn mag beginnen.

  Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank in beroep gaan. U hoeft dan niet eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen.

 • Werkzaamheden langs weg

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u in een beperkingengebied provinciale weg een werk wilt plaatsen, wijzigen of verwijderen.

  U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Werkzaamheden langs weg.

  Wat is een beperkingengebied provinciale weg?
  Een beperkingengebied provinciale weg bestaat uit de provinciale weg en alles in de directe omgeving van deze weg.

  Wat geldt als een werk?
  Een werk is een bouwwerk, een wegenbouwkundig werk, een waterbouwkundig werk of een grondwerk.

  Melding
  Naast een omgevingsvergunning aanvragen, moet u ook een melding doen. U moet een melding doen minimaal 4 weken voordat u begint met uw werkzaamheden langs een provinciale weg.

  U doet een melding via het Omgevingsloket.

 • Plaatsen herdenkingstekens langs vaarweg

  Let op:
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

  Omschrijving
  Nabestaanden van verdrinkingsslachtoffers hebben soms de behoefte om een herdenkingsteken te plaatsen bij de plaats van het ongeval. U mag een herdenkingsteken plaatsen langs een provinciale vaarweg zolang u zich houdt aan een aantal algemene regels.

  Daarnaast moet u een melding doen voordat u een herdenkingsteken plaatst. U doet dan een melding via het Omgevingsloket voor de activiteit Plaatsen herdenkingstekens langs vaarweg.

  Na 5 jaar moet u het herdenkingsteken weer weghalen.

 • Objecten plaatsen langs weg

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u voorwerpen of objecten wilt plaatsen, aanpassen of verwijderen langs een provinciale weg. Deze verplichting geldt niet voor verkeersborden en herdenkingstekens. Voor herdenkingstekens geldt wel een meldplicht.

  U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Objecten plaatsen langs weg.

 • Beperkingengebiedactiviteit lokale spoorweg

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Het is belangrijk dat treinverkeer veilig kan plaatsvinden. Daarnaast moet er voldoende ruimte blijven voor eventuele uitbreidingen van het spoor. Om deze redenen gelden er beperkingen in het gebied direct naast een spoorweg. Zo'n gebied noemen wij een beperkingengebied spoorweg.

  Als u werkzaamheden wilt verrichten binnen een beperkingengebied lokale spoorweg, dan moet u vooraf een vergunning aanvragen bij de provincie Flevoland. U kunt hierbij denken aan leidingen en kabels aanleggen, bouwen, slopen, objecten plaatsen of verwijderen etc.

  U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor een Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg.

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Nemen wij te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u recht hebben op een bedrag (dwangsom). Deze dwangsom is een boete die wij aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260.

  Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

   

 • Ongewoon voorval bij het vellen en beheren van houtopstanden

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Een ongewoon voorval is alles wat afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en waardoor nadelige gevolgen ontstaan voor de natuur, de veiligheid of de gezondheid van mens, dier of plant. Zelfs als er door een incident slechts een dreiging ontstaat voor nadelige gevolgen is er al sprake van een ongewoon voorval.

  Bij het vellen en beheren van houtopstanden kunt u daarbij denken aan een lekkende tank van een kraanmachine voor bomenkap waardoor benzine in een natuurgebied beland, een ongeluk met ernstig lichamelijk letsel, een boom valt op een gebouw etc.

  Bent u degene die zich bezighoudt met het vellen en beheren van houtopstanden, dan bent u verplicht direct aan ons te melden wanneer er zich een ongewoon voorval voordoet.

  Bent u iemand anders die een ongeval voorval constateert, dan willen wij ook graag dat u dit direct bij ons meldt. Wij kunnen dan zo snel mogelijk actie ondernemen.