Zoekresultaat 1 - 10 van 114 resultaten

 • In beroep gaan

  U kunt tegen veel besluiten van de provincie bezwaar indienen. Wij beslissen over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezw...

 • Besluit over voorschot op uitkering vragen (Voorziening onverwijlde bijstand)

  Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 we...

 • Actieplan geluid

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg, spoorweg of regionale luchthaven woont, kunt u daarvan geluidsoverlast hebben. Ook een school of zieken...

 • Cultuur, subsidie

  Een culturele instelling of producent kan subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee een groter publiek of een ander publiek in aanraking komt me...

 • Opslag vaste en niet vaste stoffen en voorwerpen langs de provinciale weg

  Als u langs een weg goederen wilt opslaan, controleer dan eerst wie de beheerder van deze weg is. Voor de openbare wegen in beheer bij provincie Fr...

 • Geluidbelastingkaart inzien

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenh...

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  De provincie moet binnen een vaste termijn een besluit nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing. Doet de provincie ...

 • Evenementen op of langs provinciale weg

  Voor evenementen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Als het evenement op of langs een openbare weg plaatsvindt, zijn ook vergunningen nod...

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Provincies zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de provincie een verzoek om informatie voor hergebru...

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Wijst de provincie uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bi...