Zoekresultaat 1 - 10 van 120 resultaten

 • Steekproefcontroles

  We controleren of subsidies goed worden besteed. Daarom is het belangrijk dat ontvangers van subsidies bewijsstukken bewaren.

 • Kosten

  Aan vergunningen en ontheffingen zijn kosten verbonden, zogenaamde leges.

 • Bushalte

  Wilt u als wegbeheerder bushaltes realiseren, verwijderen of aanpassen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Evenement in de buitenlucht

  Organiseert u een evenement in de buitenlucht? Dan heeft u mogelijk een natuurvergunning nodig. We helpen u met ons stappenplan op weg om dit vast te kunnen stellen.

 • Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

  Wilt u een bijdrage leveren aan het verder versterken en verbeteren van de natuur, en in het bijzonder bos in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Buurtbus

  Wilt u als buurtbusvereniging een vergoeding voor activiteiten van vrijwilligers die zich inzetten voor uw buurtbusvereniging? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving in Gelderland

  Willen we ook in de toekomst kunnen wonen, werken en ontspannen in Gelderland, dan moeten we daar nu wat voor doen.

 • Gedoogbeschikking Wabo

  U kunt in uitzonderlijke situaties een gedoogbeschikking aanvragen voor activiteiten die onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen. Er moet sprake zijn van een overgangssituatie en/of een proef. Dit is opgenomen in de Beleidsregels gedogen Gelderland 2018.

 • Recreatiezonering Veluwe

  Wilt u een bijdrage leveren aan de balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe? Met maatregelen zoals het verleggen van paden of recreatieve voorzieningen om de aanwezigheid van mensen mogelijk te maken én de natuur te beschermen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Werkzaamheden uitvoeren op of langs een weg

  Wilt u grondwerken, bouwwerken of andere werkzaamheden uitvoeren op of langs een weg? U heeft daarvoor een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor graven, afdammen of dempen in de berm of de sloot. Of het aanbrengen van bouwwerken op of langs de weg.