Zoekresultaat 1 - 10 van 695 resultaten

 • Fietscommunity Groningen

  Samenvatting volgt

 • Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

  Beheerders van natuurgebieden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het beheer. In het Natuurbeheerplan Groningen is aangegeven welke percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welk natuur-of landschapsbeheertype wij een subsidie geven. De subsidie wordt gegeven voor een periode van 6 jaar.

 • Opruiming drugsafval Groningen 2020

  In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor compensatie aanvragen.

 • Verkeersveiligheid

  Hebt u plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in uw gemeente? Bijvoorbeeld door een fietspad aan te leggen of te verbreden, een veilige omgeving rond een school in te richten of voor maatregelen om de snelheid van autoverkeer te verminderen? Uw project komt wellicht in aanmerking voor subsidie.

 • Karakteristieke gebouwen Overschild

  In Overschild moet een groot deel van de gebouwen worden versterkt, waaronder gebouwen die door de gemeente als karakteristiek zijn bestempeld. De subsidieregeling is bedoeld om deze karakteristieke gebouwen te behouden. U kunt de subsidie bijvoorbeeld gebruiken voor energiebesparende maatregelen, herbestemming, inhuur van experts of het herstellen van karakteristieke waarden.

 • Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

  Met de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Groningen willen we goed cultuuronderwijs op alle scholen in de provincie en de stad Groningen ondersteunen. We bieden mogelijkheden aan scholen en culturele instellingen om cultuureducatie een vaste plek in het onderwijs te geven.

 • Evenementen

  Organiseert u een groot evenement op het gebied van cultuur en sport? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

 • Fonds Nieuwe Doen Groningen

  Voor maatschappelijke initiatieven is er de komende tijd in totaal 25 miljoen euro beschikbaar in de vorm van leningen via het Fonds Nieuwe Doen Groningen. Dit fonds ondersteunt projecten gericht op zorg, leefbaarheid en energie.

 • Kwelderbeheer

  Met de subsidieregeling Kwelderbeheer 2015-2020 willen we kweldereigenaren stimuleren de kwelders te beweiden volgens het beheerplan Groninger kwelders 2015-2020. Dit om de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit) op de Groninger kwelders te herstellen en te beschermen tegen overlast door zeekweek (grassoort).

 • Projecten biodiversiteit

  Wilt u een bijdrage leveren aan verbetering van de natuur in onze provincie? Dan is onze subsidie Projecten Biodiversiteit mogelijk geschikt voor uw initiatief.