Zoekresultaat 1 - 10 van 44 resultaten

 • Kinderopvang

  Peuter- en kinderopvang In Haaksbergen bevinden zich de volgende opvangorganisaties: Bloesem Kinderopvang (VVE)  |   www.bloesemkinderopvang.nl - Kinderopvang Bloesem, Molenstraat 72, 7481 GN Haaksbergen - Peutergroep Montessori (geen VVE), Weertseriet 19, 7481 BC Haaksbergen (053) 478 78 52 KOSMO...

 • Textielinzameling

  Voor het houden van een textielinzameling hebt u op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b) een vergunning nodig. Voor het doen van een aanvraag om een vergunning gebruikt u het formulier: Aanvraag vergunning textielinzameling  (pdf | 90 kB). Verantwoording...

 • Afval storten

  U kunt alleen afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen. In Haaksbergen is dat het afvalbrengpunt van de firma Langezaal aan de Industriestraat 20, waar het afval gescheiden wordt ingezameld. Het telefoonnummer is: (053) 572 87 78 of (053) 573 58 00 en voor de actuele informatie verwijzen wij...

 • Oud papier inzameling

  De gemeente geeft vergunning voor het inzamelen van oud papier. In de kern van Haaksbergen halen een aantal verenigingen met behulp van een kraakperswagen eens in de vier weken - op zaterdag - oud papier op. U kunt het oud papier in dozen of gebundeld voor 8.30 uur op de containerverzamelplaats...

 • Evenementenvergunning

  U hebt een vergunning nodig als u een evenement wilt organiseren. Het is belangrijk dat de vergunning zo vroeg mogelijk wordt aangevraagd. Dan kan gegarandeerd worden dat de vergunning op tijd kan worden verleend en dat het evenement dus door kan gaan. Voor meer informatie hierover: zie de website...

 • Verklaring omtrent gedrag

  Als u aan een nieuwe baan begint, kan uw nieuwe werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zo’n VOG heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. Een VOG is verplicht voor bijvoorbeeld...

 • Standplaatsvergunning

  Voor het innemen van een standplaats hebt u op grond van artikel 5:18 van de  Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b)  een vergunning nodig. Voor het doen van een aanvraag om een vergunning gebruikt u de daarvoor bestemde formulieren (zie rechts).  In de APV-regeling zijn de beleidsregels...

 • Glasinzameling

  Voor de inzameling van glas zijn in de gemeente bij alle supermarkten glasbakken geplaatst: Klik hier voor een overzicht van de glascontainers (Google Maps) . Informatie over het legen van de containers Bij de gemeente kunt u (als burger, bedrijf of instelling) informatie krijgen over de frequentie...

 • Loterij of kansspel organiseren

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een loterij te organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt. Ingevolge de Wet op de kansspelen kunt u een vergunning krijgen indien: het doel van de actie van algemeen belang is; de prijzen geen hogere waarde hebben dan € 4.500,--...

 • Bezwaarschrift indienen

  Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente en u bent daarbij rechtstreeks betrokken, dan kunt u daartegen bezwaar maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken is meestal in het betreffende besluit opgenomen. Bezwaarschrift indienen U kunt uw bezwaar zowel digitaal als schriftelijk...