Zoekresultaat 1 - 10 van 85 resultaten

 • Parkeren

  In Halderberge kunt u overal gratis parkeren. Parkeren mag in de parkeervakken of aan de straat.

 • Milieumelding

  Bedrijfsmatige activiteiten moeten, voordat deze kunnen worden toegestaan, worden gemeld op grond van het Activiteitenbesluit. Er kan dan worden nagegaan aan welke voorschriften moet worden voldaan en of er eventueel een afzonderlijke vergunning moet worden aangevraagd.

 • Afvalinzameling

  Saver zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval en beheert het Grondstoffencentrum van Halderberge. Op de website van Saver vindt u alles over afvalinzameling.

 • Onroerendezaakbelasting

  Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente Halderberge.

 • Bouwen en verbouwen

  U heeft het idee om te gaan bouwen of iets te verbouwen?

 • Aanvragen speelautomatenvergunning

  In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke zaken u een vergunning moet aanvragen. Wilt u een speelautomaat plaatsen? Vul het formulier in om uw aanvraag te doen.

 • In- of uitritten

  Voor de aanleg / verandering van een uitweg vraagt u een omgevingsvergunning aan.

 • Ontheffing stookverbod

  Bij de gemeente kunt u een ontheffing van het stookverbod aanvragen voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied. Aan deze ontheffing zijn een aantal voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

 • Bomen

  kappen van bomen, onderhoud aan bomen, en de waardevolle bomenlijst

 • Slopen

  Op deze pagina vindt u informatie over het slopen van een bouwwerk en het afvoeren van sloopafval.