Zoekresultaat 1 - 10 van 149 resultaten

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Informatie die de gemeente maakt, mag u soms opnieuw gebruiken. Bijvoorbeeld plattegronden of resultaten van een onderzoek. Dit heet hergebruik van overheidsinformatie. U mag de informatie commercieel of niet-commercieel gebruiken.

 • Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

  Particulieren en bedrijven die een elektrische auto rijden en geen eigen parkeerplaats hebben om een laadpaal bij te plaatsen, kunnen een openbaar oplaadpunt voor de elektrische auto aanvragen.

 • Monument, aanwijzing

  Helmond heeft rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. U kunt een verzoek indienen bij de gemeente om een gebouw of terrein aan te wijzen als een beschermd gemeentelijk monument.  De gemeente kijkt naar: de schoonheid de betekenis voor de wetenschap de cultuurhistorische waarde Als de gemeente...

 • Reclamebelasting

  De gemeente kan reclamebelasting heffen als u reclame langs de weg plaatst.  Belangrijk om te weten: de gemeente maakt geen onderscheid tussen particuliere en openbare grond; u heeft meestal ook een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen; u betaalt ook precariobelasting voor reclame op of...

 • Omgevingsvergunning

  Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in de fysieke leefomgeving, dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming voor werkzaamheden op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.  Hieronder zijn voorbeeld van activiteiten opgenomen, waarvoor een omgevingsvergunning...

 • Precariobelasting betalen

  Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van openbare gemeentegrond. U betaalt precariobelasting als u een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft. Bijvoorbeeld op de stoep. Soms moet u ook precario betalen als u kabels of leidingen onder de openbare...

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Het is een bewijs van goed gedrag. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u altijd een VOG. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Dienst Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) of...

 • Subsidie voor een monument aanvragen

  Heeft u een gemeentelijk monument? Dan kunt u bij de gemeente een subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van onderhoud aan uw monument. Dit kan 1 keer per 5 jaar. Wat we verstaan onder onderhoud kunt u lezen in de nadere regels subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten (zie 'wetgeving'). Hierin...

 • Bezwaarschrift indienen

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit of beschikking van de gemeente. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij de gemeente. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting,...

 • Groenstrook of restgrond kopen

  Als naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, kunt u de gemeente verzoeken of u deze openbare groenstrook aan uw eigen grond mag toevoegen. Het kopen van gemeentegrond kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om zonder toestemming van de gemeente gemeentegrond...