Zoekresultaat 1 - 10 van 326 resultaten

 • Kamperen, gelegenheid geven tot

  Wilt u gelegenheid geven tot kamperen? Dan hebt u daarvoor meestal een ontheffing of een vergunning nodig.Voor elke vorm van kamperen gelden algemene voorschriften. Daarnaast kan de gemeente ook bijzondere voorschriften geven.

 • Bodemenergie

  Het grondwater in de bodem heeft een constante temperatuur. Met een bodemenergiesysteem kan deze temperatuur worden gebruikt voor de verwarming of koeling van gebouwen. In de zomer wordt het relatief koude grondwater gebruikt om gebouwen te koelen. In de winter wordt juist de aanwezige warmte uit...

 • Collecte

  Voor het inzamelen van geld of goederen kan het zijn dat u een vergunning aan moet vragen bij de gemeente.

 • Huisnummering

  De gemeente is wettelijk verplicht om woningen, winkels en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar kunt u uw pand dus niet zelf een huisnummer geven.

 • Grond afgraven en verplaatsen

  Wilt u op uw eigen terrein grond afgraven en op een andere plek in de gemeente toepassen? Dan moet u dit van tevoren melden.

 • Veilig uitgaan

  De Hengelose binnenstad heeft regionale aantrekkingskracht. De toeloop is groot en dat heeft gevolgen voor vandalisme, overlast, diefstal en geweld. Iedereen is erbij gebaat dat uitgaan in Hengelo veilig is.

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Deze regels gelden voor het gebruik van alle gebouwen. Voor bepaalde vormen van gebruik is een omgevingsvergunning of een melding voor brandveilig gebruik nodig.

 • Groenplan Hengelo

  Hengelo is een groene stad en wil dat ook blijven. Veel Hengeloërs zijn betrokken bij het groen in hun stad. Dat is fijn, want groen is een voorwaarde voor de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar inwoners.

 • Bodemverontreiniging, spoedlocaties

  Daarom hebben overheden afgesproken om onderzoek te doen naar spoedlocaties en deze aan te pakken.

 • Bouwen en handhaven

  Als u bouwt in strijd met de regels, bent u in overtreding. De gemeente mag dan maatregelen nemen om een einde te maken aan de illegale situatie.