Zoekresultaat 1 - 10 van 76 resultaten

 • Ontheffing bijzonder transport

  Aanvragen ontheffing voor bijzonder vervoer

 • Loterij organiseren

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig Voor het organiseren van een bingo moet u een melding doen

 • Afval, klein chemisch afval (KCA)

  Gratis inleveren bij de Milieustraat of grondstoffenkar (KCA-wagen) Wat wel/niet KCA: zie Voorwaarden Medisch afval: ongebruikte medicijnen inleveren bij lokale apotheken

 • Planschade

  Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

 • Milieuvragen of klachten

  Voor milieuklachten kunnen inwoners terecht bij de Milieutelefoon Bel naar de Milieutelefoon via 0888 - 333 555

 • Omgevingsvergunning, principeverzoek

  Om te onderzoeken of uw (bouw)plan haalbaar is Minder kosten dan een volledige omgevingsvergunning Niet zo gedetailleerd als een definitieve aanvraag

 • Omgevingsvergunning, milieu

  Als u een bedrijf of organisatie wilt beginnen of veranderen Er zijn verschillende milieuregels waar u zich aan moet houden Controleer via het Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen

 • Adoptiegroen

  Adoptiegroen is het onderhouden van een stukje openbaar groen, zoals bijvoorbeeld een perkje in de straat, een aantal boomspiegels of een groenstrook langs de gevel van een paar trottoirtegels. De gemeente wil bewoners actief ondersteunen die zelf de handen uit de mouwen willen steken door stukken openbaar groen te onderhouden.

 • Bezwaar maken besluit gemeente

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Maak bezwaar binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend gemaakt is Dien het bezwaar schriftelijk of via het digitale formulier in (via DigiD) Het is niet mogelijk om uw bezwaar via de mail in te dienen 

 • Omgevingsvergunning, gebouw of woning slopen

  Voor slopen van een gebouw of woning Of voor asbest slopen en/of verwijderen Check en vraag vergunning aan via Omgevingsloket online