Zoekresultaat 1 - 10 van 140 resultaten

 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond. Zoals terrassen, bouwmaterialen, containers en standplaatsen.

 • Exploitatievergunning horeca

  Als u een horecabedrijf begint, overneemt of verandert heeft u een exploitatievergunning nodig. U vraagt dit online aan. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.

 • Alcoholwetvergunning voor verenigingen en stichtingen

  U wilt alcohol verkopen in bijvoorbeeld een sportkantine of buurthuis. U moet een Alcoholwetvergunning (paracommercieel) aanvragen. Vroeger heette deze vergunning de Drank- en Horecawetvergunning.

 • Huren gemeentelijke sportplekken

  De gemeente heeft een aantal sportplekken in eigen beheer. Plekken in de openbare ruimte, zoals de Cruyff Courts, zijn vrij te gebruiken. Andere sportplekken kunt u huren.

 • Rioolheffing

  Als uw woning of bedrijfsruimte is aangesloten op het riool van de gemeente betaalt u rioolheffing. U betaalt voor het onderhoud, voor de afvoer en het beheer van afvalwater, regenwater en grondwater.

 • Tapontheffing

  U wilt zwak-alcoholhoudende dranken (minder dan 15% alcohol) verkopen tijdens een evenement of feest. Bijvoorbeeld op een braderie, muziekfeest of kermis. U moet een tijdelijke ontheffing (toestemming) aanvragen.

 • Brandveilig gebruik gebouw

  U heeft een gebouw waar veel mensen samen kunnen komen. Dan moet dit gebouw brandveilig zijn. Soms moet u een melding doen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  U heeft een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld of ander bezit. Misschien hoeft u dan minder of geen gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting te betalen. Dit heet kwijtschelding.

 • Boom kappen

  U wilt een boom kappen (vellen), verplaatsen of snoeien. U controleert of u een vergunning moet aanvragen.

 • Aanpassen leidinggevende

  U wilt een leidinggevende aan uw alcoholwetvergunning of exploitatievergunning toevoegen of eruit verwijderen. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.