Zoekresultaat 1 - 10 van 118 resultaten

 • Afvalwater lozen

  Als u afvalwater kwijt wilt, kunt u het lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn verschillende regels voor particuliere huishoudens, inrichtingen, of andere gevallen (‘lozen buiten inrichtingen’). Lees de regels goed door. Want soms moet u nog iets regelen bij het Omgevingsloket online: Soms moet u het melden voordat u afvalwater loost. Soms heeft u een watervergunning nodig.

 • Precariobelasting

  Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van gemeentegrond. U moet deze belasting betalen als u een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft staan. Bijvoorbeeld op de stoep. Wilt u iets op gemeentegrond doen? Meld het bij de gemeente. U krijgt dan ook te horen of u misschien een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Beroepschrift indienen

  U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

 • Radicalisering melden

  Signalen Personen die radicaliseren keren zich af van de maatschappij. Zij kunnen afwijkend en extreem gedrag laten zien. Hiermee willen ze een bepaald doel bereiken. Deze personen kunnen bijvoorbeeld: extreme islamitische ideeën plaatsen op sociale media plannen maken om naar strijdgebieden zoals Syrië af te reizen geweld gebruiken afstand nemen van persoonlijke relaties en contacten verbreken Contact Merkt u dat iemand in uw omgeving radicaliseert? Of heeft u overlast van deze persoon of heeft u vragen over radicalisering? Neem dan contact op met de met de ambtenaar openbare orde en veilgheid van uw gemeente via teleefoonnummer: 14 0114 of via email: openbareveiligheid@gemeentehulst.nl.

 • Toeristenbelasting betalen (ondernemers)

  Als u een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren. 

 • Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

  U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs).

 • Waarmerken kopie

  U kunt de gemeente vragen een kopie van een document te waarmerken. Dat betekent dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel.  De gemeente waarmerkt geen diploma's.

 • Klein kansspel organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven onder een vastgesteld bedrag. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo en rad van avontuur.

 • Publicatieborden plaatsen

  Wanneer u publicatieborden wilt plaatsen voor het promoten van een evenement of activiteit, heeft u een vergunning nodig.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. U kunt ons dan aansprakelijk stellen. Wij beoordelen of wij inderdaad aansprakelijk zijn voor de schade. Is dit zo, dan krijgt u uw kosten deels of volledig vergoed.