Zoekresultaat 1 - 10 van 214 resultaten

 • College

  Wethouders worden benoemd door de raad. Er zijn op dit moment 4 wethouders. De leden van het college hebben onderling de taken verdeeld. Die verschillende taken noemen we portefeuilles. De burgemeester is voorzitter van het college. De secretaris is de adviseur en ondersteuner van het college en de burgemeester. Een wethouder kan de burgemeester vervangen bij ziekte of afwezigheid. Een wethouder die dat doet noemen we loco-burgemeester. Het college wijst die aan.

 • Coalitieakkoord 2022-2026

  Een zelfstandig IJsselstein dat samenwerkt met andere gemeenten voor zover we daar nadrukkelijk meetbare voordelen uit halen. Onze eigenheid en het behoud van onze voorzieningen tegen een (relatief) gelijkblijvende belastingdruk staan voorop. Wij ondernemen geen stappen die kunnen leiden naar een fusie. Bekijk het hele coalitieakkoord (pdf, 372 kB)

 • Onderzoeken, jaarplannen en -verslagen

  0-meting klanttevredenheid Bekijk de presentatie klantbeleving gemeente IJsselstein (pdf, 670 kB). Hulp nodig? Kunt u de tekst niet lezen of begrijpt u de informatie (in het document) niet? Neem contact met ons op. Bel 14 030 of stuur ons een bericht. Contactformulier

 • Nedereindse Park

  De gemeente Utrecht wil de recreatiemogelijkheden in het Nedereindse Park verbeteren en nieuwe natuur aanleggen. Ook willen ze hier schone energie opwekken met zonnepanelen op de oostelijke plas. Lees verder over de plannen op utrecht.nl/nedereindsepark. Ook vindt u hier meer informatie over hoe u kunt meedenken.

 • Bedrijvenpark De Kroon

  Wat? Bedrijvenpark De Kroon is dé perfecte plek voor bedrijven, centraal gelegen in Nederland. Tussen de A2 en de N210 bij IJsselstein is dit ‘een juweel van een locatie’. Vanwege de plek is er veel aandacht voor het groene karakter van het bedrijvenpark. Een prachtige plek met veel mogelijkheden dus. Op het bedrijventerrein is ongeveer 9 hectare ruimte beschikbaar voor lokale en regionale bedrijven. Waarom? In IJsselstein zijn er weinig mogelijkheden om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden. We hebben als doel om ruimte te bieden voor economische groei, innovatie en verduurzaming van bedrijventerreinen. Om dit mogelijk te maken ontwikkelen we bedrijvenpark De Kroon. Hoe? Voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein hebben de gemeente en Van Wijk Ontwikkeling in 2021 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Onlangs had dit gebied nog een agrarische functie. Daarom is het bestemmingsplan kortgeleden aangepast. Het aangepaste bestemmingsplan is vastgesteld op 11 mei 2023. Lees meer over de vaststelling van het bestemmingsplan. De ontwikkeling van Bedrijvenpark De Kroon past ook binnen het provinciaal beleid. Wanneer? Op 17 juli 2023 is het bestemmingsplan voor bedrijvenpark De Kroon vastgesteld. In de tweede helft van 2024 start de verkoop van de bedrijfskavels.  De verkoop van de bedrijfskavels loopt enige vertraging op.

 • Wethouder Edwin Tas

  Portefeuilles Wonen Woonzorgvisie Duurzaamheid Stadsmarketing Recreatie en toerisme Integratie en vluchtelingenbeleid inclusief statushouders Beheer en onderhoud gebouwen inclusief onderwijsgebouwen Sportbeleid en accommodaties Wijkbewust Werken Markt en standplaatsen (beleid) Erfgoed Binnenstad Projectwethouder voor Paardenveld, Kromme IJsselpark, Podium, Lagebiezen, Mr. A. Spaink en Noord-IJsseldijk Nevenfuncties als wethouder, onbetaald Lid Algemeen Bestuur (AB) Recreatieschap Stichtse Groenlanden Plaatsvervangend lid AB Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN) Plaatsvervangend lid AB Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Plaatsvervangend lid AB Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Nevenfuncties niet als wethouder Geen

 • Wethouder Peter Bekker

  Portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling Omgevingswet Mobiliteit en parkeren Openbare ruimte, inclusief klimaatadaptatie Grondbeleid en grondzaken (waaronder snippergroen) Vergunningverlening bouwen, wonen en milieu  Afvalinzameling, reiniging en riolering Projectwethouder voor Clinckhoeff, De Kroon, Randdijk/Europakwartier, ROBA, Ruimtevaartbaan en Parallelweg Nevenfuncties als wethouder, onbetaald Lid Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN) Lid DB en AB Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Lid AB Afvalverwijdering Utrecht (AVU)  Plaatsvervangend lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden Nevenfuncties niet als wethouder Geen

 • Wethouder Mark Foekema

  Portefeuilles Financiën  Dienstverlening Inwonersparticipatie Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie Zorg voor 18+ (Wmo, seniorenbeleid, vrijwilligersbeleid en welzijn) Subsidiebeleid Beschermd wonen Kunst en cultuur Nevenfuncties als wethouder, onbetaald Lid Algemeen Bestuur (AB) en auditcommissie Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Lid Algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Vitens Lid vergadering Stichting beheer belangen Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN) Plaatsvervangend lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Schoonmaakwerk (WerkwIJSS Schoon) Plaatsvervangend lid AB GGD Regio Utrecht Plaatsvervangend lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Plaatsvervangend lid Archiefcommissie regionaal Historisch centrum Rijnstreek en Lopikerwaard Nevenfuncties als wethouder Directeur/grootaandeelhouder Finance Center BV (niet actief, onbetaald)

 • Toekomst binnenstad IJsselstein

  Kloppend hart De binnenstad is het kloppende hart van IJsselstein, een huiskamer voor IJsselsteiners en een trekpleister voor bezoekers met haar winkels, horeca en evenementen. In de afgelopen 20 jaar zijn er met het programma Verbeterde binnenstad veel projecten gerealiseerd om de stad toekomstbestendig te maken, waaronder de bouw van parkeergarages, investeringen in de openbare ruimte en de bouw van winkels en woningen aansluitend op het historische karakter. Keuzes maken Tegelijkertijd is er veel veranderd: de digitalisering heeft een grote impact op ons winkelgedrag, klimaatverandering vraagt om aanpassingen in de gebouwde omgeving en onze vrijetijdsbesteding blijft ook niet hetzelfde. Dit zien we onder andere terug in winkelleegstand en een veranderend gebruik van de openbare ruimte. Het is daarom belangrijk om na te blijven denken over de toekomst en keuzes te maken. Hoe houden we de binnenstad van IJsselstein vitaal, zodat het ook in de toekomst een levendige én leefbare plek blijft, voor zowel IJsselsteiners als bezoekers? Bijeenkomst eerste Binnenstadstafel, presentatie Bijeenkomst eerste Binnenstadstafel, kansen en knelpunten In 2023 is de gemeente daarom aan de slag met het opstellen van een Toekomstbeeld en uitvoeringsagenda voor de binnenstad. Hoe ziet de binnenstad er in 2040 uit? Wat vinden we met elkaar belangrijk voor de binnenstad? Welke keuzes maken we met elkaar? En aan welke zaken moeten we de komende 20 jaar werken om dat te bereiken? Van enquête naar besluit Dit doet de gemeente samen met alle IJsselsteiners. Want bewoners en ondernemers maken de stad, zeker in de binnenstad. Allereerst vroegen we alle bewoners via een enquête wat de binnenstad voor hen betekent en wat zij belangrijk vinden. De uitkomsten vormden de basis voor een gesprek over lansen en de belangrijkste opgaven met ondernemers, pandeigenaren, bewoners en maatschappelijke organisaties aan een binnenstadstafel. Dit vertalen we naar een concept toekomstbeeld en uitvoeringsagenda. Het toekomstbeeld zal in het vierde kwartaal van 2023 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Bijeenkomst eerste Binnenstadstafel

 • Pers

  Bestuursvoorlichting en persvragen Onze woordvoerders zijn uitsluitend bereikbaar voor media. Bent u niet van de media? Kijk dan op onze Contactpagina. Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur kunt u onze woordvoerders bereiken op: Telefoon 14-030 E-mail communicatie@ijsselstein.nl Persberichten 24.02.23 Denk mee over zon en wind in IJsselstein 24.02.08 Bodycams Voor Boa's 24.01.24 Gemeente Veilt Deel Kunstcollectie 23.12.20 Dirigent IJsselsteins Zeemanskoor ontvangt Compliment 23.12.18 Welkom aan nieuwe IJsselsteiners 23.12.18 Compliment voor jarenlange inzet kunst en hobbymarkt 23.12.11 Commissaris van de Koning bezoekt IJsselstein