Zoekresultaat 1 - 10 van 193 resultaten

 • Gedenkteken op graf of urnenplaats

  Wanneer u een gedenkteken wilt plaatsen, dan is hiervoor toestemming nodig.

 • Melding klein evenement

  Melden van een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeestje.

 • Spandoek ophangen, toestemming vragen

  Aanvragen toestemming voor een spandoek op het frame aan de Noordhoek in Roelofarendsveen.

 • Marktplaats, aanvraag

  U bent op zoek naar een standplaats op een weekmarkt.

 • Activiteiten college

  De leden van het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigen de gemeente bij diverse gelegenheden.  Van verschillende openbare activiteiten plaatsen wij op de facebookpagina van gemeente Kaag en Braassem foto's van het college.

 • Stremmingen voor het scheepvaartverkeer

  Gaat u varen? Dan is het handig om te weten wanneer de bruggen open en dicht gaan. Alle informatie over vaarwegen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op de website vaarweginformatie.nl staan de scheepvaartberichten van alle vaarwegen, bruggen en sluizen in heel Nederland. Hier staan korte en lange stremmingen, gehele of gedeeltelijke stremmingen en bijzonderheden zoals evenementen waardoor enige hinder voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan.

 • Melding wijzigen inrichting horeca

  Voor het bij- of afschrijven van een lokaliteit of terras op uw bestaande alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning).

 • Nee/ja- of nee/nee-sticker

  Bijzonderheden Met de nee/ja-sticker ontvangt u geen ongeadresseerde reclame zoals folders en brochures. U krijgt nog wel de huis-aan-huisbladen Met de nee/nee-sticker ontvangt u ook geen huis-aan-huisbladen. Aanvraag U haalt de sticker op bij de informatiebalie in het gemeentehuis.

 • Vliegen met een drone

  Vanwege de veiligheid mag u niet overal vliegen met een drone. De Rijksoverheid bepaalt de regels.In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. Daar geldt een no-fly zone. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Lees de regels voor dronebestuurders op overheid.nl. Andere luchtvaart Het is verboden om op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Wilt u dat toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie. Met een ontheffing mag u een ander terrein dan een vliegveld gebruiken om op te stijgen of te landen. Lees de regels voor luchtvaart op Zuid-Holland.nl.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld als gevolg van gebrekkig onderhoud van de openbare weg. Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan is het aan u om aan te tonen dat u schade heeft geleden en om aan te geven waarom u van mening bent dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade en de schadeoorzaak aantonen door middel van foto's, situatieschetsen, getuigenverklaringen, nota's en rapporten van experts. Als u die heeft, staat u sterker. Indien nodig sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is dan vergoeden wij uw kosten. Voorwaarden De schade is een direct gevolg van het niet handelen en/of nalaten van de gemeente U levert bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden. Kosten Geen. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: datum, tijdstip en locatie van de gebeurtenis omschrijving van het voorval en relatie tussen schade een oorzaak uw eventuele verwondingen en of materiële schade aan uw eigendommen. Stuur deze bijlage(n) mee indien van toepassing: foto’s van de exacte locatie en situatie waar de gebeurtenis plaatsvond proces-verbaal van politie ondertekende getuigenverklaringen foto’s van de door u opgelopen schade facturen van reparaties/medische behandeling als gevolg van opgelopen schade bewijs van relatie tussen de schade en oorzaak. Gemeente aansprakelijk stellen via digitaalloket.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. Liever schriftelijk indienen? Stuur uw verzoek met bijlagen naar Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. U ontvangt binnen 6 weken een reactie. Dien uw claim ook in bij uw eigen verzekering, indien u hiervoor verzekerd bent. U bent mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde.