Zoekresultaat 1 - 10 van 179 resultaten

 • Grafmonument

  U heeft de mogelijkheid om op een graf of een urnenbewaarplaats een monument aan te brengen. Hiervoor vraagt u een vergunning aan.

 • Zienswijze indienen

  Wat vindt u van de voorgenomen besluiten en plannen van de gemeente?

 • Jaarwisseling

  Op deze pagina vindt u informatie over de jaarwisseling.

 • Werkzaamheden westzijde Kapelle

  Op enkele locaties in de kern van Kapelle, waaronder de Goessestraatweg-Dijkwelsestraat en Binnenhof, ontstaat wateroverlast bij hevige regenval. Om de kans op wateroverlast op deze plekken te verkleinen gaat de gemeente Kapelle extra riolering aanleggen. Door deze extra riolering kan het regenwater versneld worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Het extra riool wordt aangelegd in verschillende straten in Kapelle. Het werk voeren we uit in meerdere fasen en duurt in totaal ongeveer vier jaar. Omdat de werkzaamheden grote invloed hebben op de bereikbaarheid en de verkeersstromen in de kern Kapelle informeert de gemeente u als bewoner elk kwartaal met een informatiebrief over de werkzaamheden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkzaamheden.

 • Informatie opvragen (Woo-verzoek)

  De Wet open overheid (Woo) zorgt voor een meer transparante overheid, die uitlegt wat zij doet en waarom. De Woo vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert u hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen, de website overheid.nl of onze eigen website. Als u op zoek bent naar documenten die nog niet openbaar zijn, kunt u vragen of die documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Zo'n verzoek heet een Woo-verzoek. De gemeente bekijkt na uw verzoek of de gevraagde documenten openbaar gemaakt kunnen worden.

 • Vrijwilligerswerk

  Vacaturebank vrijwilligers, Vrijwilligersverzekering

 • Adresonderzoek

  Een adresonderzoek aanvragen.

 • Standplaats aanvragen

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Kinderopvangtoeslag

  Een bijdrage in de kosten van kinderopvang aanvragen

 • Vrijwilligersverzekering

  Waar gewerkt wordt, kan wel eens iets misgaan. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.