Zoekresultaat 1 - 10 van 107 resultaten

 • Speciaal onderwijs

  Speciaal onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en moeilijkheden van kinderen met een beperking of probleem. Er is speciaal onderwijs (SO) op basisschoolniveau en voortgezet speciaal onderwijs.

 • Subsidie voor monumenten

  Onderhoud van monumenten is vaak duurder dan onderhoud aan een gewoon pand. Om eigenaren in de Krimpenerwaard hierin tegemoet te komen, is er de subsidieregeling gemeentelijke monumenten. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een gemeentelijk monument of van een pand in het beschermde dorpsgezicht aan de Voorstraat van Lekkerkerk.

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  De IOAZ-uitkering is voor ouderen die stoppen als zelfstandig ondernemer omdat de inkomsten uit het bedrijf niet voldoende zijn.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Als zelfstandige ontvangt u onder bepaalde voorwaarden een bijstandsuitkering. Bijstand voor zelfstandigen is er voor ondernemers die een nieuw bedrijf starten of als uw bedrijf (tijdelijke) financiële problemen heeft.

 • Spandoek ophangen

  Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u een evenement wilt aankondigen of een bepaalde boodschap wilt overbrengen.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens

  Als u moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag, heeft u een ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens nodig. Deze verkeersontheffing verstrekt de gemeente als de noodzaak van een ontheffing duidelijk is. U vraagt deze aan via het aanvraagformulier: Ontheffing en vrijstelling verkeersregels

 • Koninklijke onderscheiding, lintje

  Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  U mag uw leegstaande woning, te koop staande huurwoning of ander gebouw tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.