Zoekresultaat 1 - 10 van 57 resultaten

 • Ontheffing blauwe zone aanvragen

  In het centrum (de blauwe zone) mag u maximaal 2 uur parkeren. Woont u in het centrum? Heeft u een motorvoertuig op uw naam? Heeft u geen mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren? U kunt dan een ontheffing aanvragen. Voor wie Bewoners in de blauwe zone die  houder of eigenaar zijn van een motorvoertuig met meer dan 2 wielen; geen eigen oprit hebben; nog geen ontheffing op dit adres hebben. Meer info U kunt maar 1 ontheffing aanvragen. Nadat uw verzoek is gecontroleerd, ontvangt u de ontheffing. Deze is een jaar geldig. Aanvraag nieuwe ontheffing of verlenging Via onderstaande knop regelt u de ontheffing. U logt in met uw DigiD.  Ontheffing blauwe zone aanvragen In het aanvraagformulier kunt u aangeven of: u een nieuwe ontheffing aanvraagt; dat het een verlenging van uw ontheffing is. Meesturen Stuur de volgende zaken mee met uw aanvraag: een kopie van uw kentekenbewijs eventueel een huur- of leaseovereenkomst  Kosten met een geldigheidsduur van 1 jaar: € 65,00 met een geldigheidsduur van ten hoogste 4 aaneengesloten weken: € 39,50 tot het wijzigen van een verleende ontheffing: € 39,50 Hoe lang duurt het? 5 werkdagen. Vragen?  Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient? Bel het algemene informatienummer 14 035.

 • Collectevergunning aanvragen

  Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen. Doe dit minstens 4 weken voordat u wilt collecteren. Bij de gemeente kunt u collectebussen lenen. Collecterooster Om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd collecteert, heeft de gemeente een collecterooster. Soms is collecteren in bepaalde maanden niet mogelijk. Bekijk voordat u gaat collecteren het collecterooster. Bepaal daarna de datum voor het collecteren of inzamelen.  Moet ik een vergunning aanvragen? Als de organisatie waarvoor u collecteert is opgenomen in het collecterooster van het CFB: U mag collecteren in de toegewezen week. U hoeft geen vergunning aan te vragen. U hoeft geen melding te doen bij de gemeente. Als u collecteert voor een organisatie met ANBI-status, maar zonder CBF-keurmerk bij de Belastingdienst: Vraag een vergunning aan bij de gemeente. Als u collecteert zonder CBF-keurmerk of ANBI-status: Vraag een vergunning aan bij de gemeente.  Beoordeling aanvraag U moet aantonen dat het ingezamelde geld aan het genoemde doel wordt besteed. Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde collecteperiode past in het collecteplan. Kosten Geen.  Meesturen of meenemen Uitreksel Kamer van Koophandel en documenten van uw organisatie waaruit blijkt dat het ondersteunen van goede doelen één van de activiteiten is. Hoe lang duurt het? 5 werkdagen. Hoe vraag ik de vergunning aan? Via onderstaande knop vraagt u de vergunning aan. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf of stichting een vergunning aanvraagt, logt u in met e-Herkenning. Collectevergunning aanvragen Vragen? Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient? Bel het algemene informatienummer 14 035.

 • Melding ingebruikname gemeentegrond aanvragen

  Wilt u tijdelijk iets neerzetten op gemeentegrond, zoals een container of steiger? Of een hekwerk, bouwkraan en of (bouw)materialen? Dan moet u dit in de meeste gevallen vooraf melden bij de gemeente.  Informatie aanvraag Wanneer u gemeentegrond wilt gebruiken, meldt u dit 10 werkdagen voordat u iets wilt neerzetten bij de gemeente. Straten, stoepen en alle andere openbare terreinen moeten namelijk goed toegankelijk blijven. De gemeente kan ervoor kiezen om het plaatsen van voorwerpen te verbieden als u hiermee de verkeersveiligheid of de openbare veiligheid in gevaar brengt. Meesturen een tekening van de locatie of een luchtfoto met daarop de objecten ingetekend;  een verkeersplan als er wegen worden afgezet. Kosten U betaalt precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. Precario per m² per week of een gedeelte daarvan € 2,53 per maand € 8,58 per jaar € 86,04 U betaalt direct bij de aanvraag.  Hoe aanvragen Via onderstaande knop meldt u het gebruiken van gemeentegrond. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een melding doet, logt u in met e-Herkenning. Aanmelden gebruik gemeentegrond Hoe lang duurt het? 5 werkdagen. Contactinformatie Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u de verkeersontheffing aanvraagt? Bel 14 035.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderopvang beginnen? Lees hier hoe u zich kunt melden bij de gemeente en waar u advies kunt krijgen. Als gastouder kunt u zich inschrijven bij een gastouderbureau. Kinderopvang U heeft een aantal verplichtingen als u een kinderopvang wilt starten. Zo moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. En uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie. Daarna kunt u zich inschrijven bij de gemeente via een aanvraagformulier. Dit formulier staat op de website Rijksoverheid.nl Landelijk Register Kinderopvang U mag alleen een kinderopvang of gastouderbureau exploiteren als u bent opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).Hiervoor moet u voldoen aan alle eisen uit de Wet kinderopvang. Voordat u mag starten met het opvangen van kinderen, moet de inspectie Kinderopvang een startonderzoek bij u hebben uitgevoerd. Daarna ontvangt u bericht dat u mag starten. De GGD voert deze inspectie (voor registratie) uit. Lees meer over deze inspectie op de website Ondernemersplein.nl Leges De gemeente brengt leges (kosten) in rekening voor het starten van een voorziening van kinderopvang. Gastouder Wilt u gastouder worden? Schrijf u dan in bij een gastouderbureau. U wordt dan bij de gemeente aangemeld door de medewerker van dat bureau. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gastouderbureaus en of kijk op de website Rijksoverheid.nl Handhaving Het handhaven van de regels Wet kinderopvang is een verantwoordelijkheid van het college. Hoe het college hiermee omgaat is te lezen in de Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang Gemeente Laren 2020 Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maatschappelijke Ontwikkeling van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer: 14 035.

 • Vergunning reclame maken op of aan de weg aanvragen

  Wilt u in de gemeente Laren reclame maken op een publicatiebord (dit is een driehoeksbord die aan lantaarnpalen is bevestigd) of spandoek? U moet hiervoor een vergunning aanvragen.  Er wordt een vergunning verleend voor maximaal 5 publicatieborden en/of 5 spandoeken voor een periode van maximaal 4 weken. In drukke tijden kan het college dit terugbrengen tot een periode van maximaal 2 weken. Hoe aanvragen Via onderstaande knop vraagt u de vergunning aan. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een vergunning aanvraagt, logt u in met e-Herkenning. Vergunning reclame maken op of aan de weg aanvragen Meer informatie aanvraag Publicatieborden Publicatieborden mag u op de volgende vaste locaties plaatsen:  1 bord aan de Naarderstraat (bushalte nabij De Sparren) aan lichtmast 1034; 1 bord aan de Torenlaan aan lichtmast 0379; 1 bord aan de Eemnesserweg aan lichtmast 0278; 1 bord in het centrum/Brink voor het Brinkhuis aan lichtmast 2287; 1 bord aan de Hilversumseweg aan lichtmast 0502. Het minimumformaat van een bord is A3-formaat (29,70 bij 42 cm). Het maximumformaat van een bord is 120 x 85 cm. Spandoeken  Spandoeken mag u op de volgende vaste locaties ophangen:  Hilversumseweg Eemnesserweg Naarderstraat Torenlaan Vredelaan Kosten Het tarief voor het in behandeling nemen van uw aanvraag tot het verstrekken van een vergunning bedraagt € 114,50,- per aanvraag in 2024.  Hoe lang duurt het? 5 werkdagen.  Vragen? Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient? Bel het algemene informatienummer 14 035.

 • Aanvragen benoeming verkeersregelaar evenementen

  Informatie aanvraag Verkeersregelaars zijn mensen die het verkeer regelen en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. De gemeente vereist de inzet van verkeersregelaars voor bepaalde evenementen en regelt de aanstelling voor verkeersregelaars bij evenementen. U - de organisator van een evenement- meldt de verkeersregelaars aan, waarna de gemeente de verkeersregelaars  aanstelt. Deze aanstelling is geldig voor de duur van het evenement.  In de Regeling Verkeersregelaars 2009 staan de bevoegdheden van verkeersregelaars.  Meer informatie over de regels en de examenprocedure voor verkeersregelaars vindt u op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Meesturen Om het verkeer bij een evenement te mogen regelen stelt de organisatie een lijst op. Op deze lijst staan vermeld alle bevoegde en aangestelde verkeersregelaars voor dat evenement. Deze lijst stuurt u mee met deze aanvraag. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan de benoeming tot verkeersregelaar. Hoe aanvragen Via onderstaande knop vraagt u een ontheffing aan. U logt in met DigiD of e-Herkenning. Aanvragen benoeming verkeersregelaar evenementen Hoe lang duurt het? U ontvangt de aanstelling binnen 5 werkdagen. Contactinformatie Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen? Bel 14 035.

 • Kamer van Koophandel

  Wilt u weten wat er nodig is om een onderneming te starten? Bent u op zoek naar informatie over financiëring van uw onderneming, of wilt u een kijkje over de grens nemen? De Kamer van Koophandel helpt u op weg.

 • Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Met een VOG voor rechtspersonen kunnen bedrijven of stichtingen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven en overheden. Aanvragen De aanvraag van een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) wordt gedaan door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van statuten of een verleende machtiging. De vertegenwoordiger kan een VOG RP aanvragen via de website van de Dienst Justis

 • Steun door Rijksoverheid

  De overheid geeft subsidies aan ondernemers om ze te helpen of te stimuleren. Op elk gebied en voor elke branche zijn regelingen, zoals: duurzaamheid, veilig ondernemen, innovatie en onderwijs. Meer informatie Kijk voor meer informatie over subsidies en regelingen van het Rijk, provincies en de Europese Unie op de website Ondernemersplein.

 • Bedrijfspand kopen, huren, pachten

  De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten. Uw belangstelling doorgeven Neem contact op met Vastgoed en Grondzaken van de gemeente via telefoonnummer 14 035. Geef aan om welk gebouw het gaat of wat voor gebouw u zoekt. Geef ook aan waarvoor u het wilt gebruiken.