Zoekresultaat 1 - 10 van 95 resultaten

 • Exploitatievergunning

  Om een horecabedrijf te starten is in een aantal gevallen een exploitatievergunning voor een openbare inrichting nodig. Het is belangrijk dat u eerst onderzoekt of de openbare inrichting die u wilt beginnen past in het omgevingsplan. U heeft in ieder geval een exploitatievergunning voor een openbare...

 • Vlag voor evenement

  Voor gemeentelijke gelegenheden kan een gemeentevlag geleend worden bij de receptie van de Stadswinkel. De vlag van gemeente Lelystad is geel met blauw. Vlaggen kunnen niet bij de gemeente gekocht worden, dit kan wel via https://www.vlaggen.nl/ .

 • Flyeren

  Voor het uitdelen van flyers (geschreven en/of gedrukte stukken) is geen vergunning vereist. Flyeren is toegestaan in alle winkelstraten, behalve op de marktpleinen (bij het Lelycentre en Agorahof in het Stadshart) als daar markt wordt gehouden. U moet dan toestemming vragen aan de marktmeester....

 • Ondergrondse tanks verwijderen

  Voor ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte olie gelden speciale regels. Bij verwijdering van de tank moeten de daarbij behorende leidingen en appendages binnen acht weken worden verwijderd. Ook moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd naar mogelijke verontreiniging...

 • Kansspel organiseren - Loterij

  Als u een kansspel wilt organiseren, een loterij bijvoorbeeld, moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft hier kansspelen om prijzen of premies in geld of goederen, waarbij de winnaars aangewezen worden door kansbepaling. De deelnemers kunnen daarop geen invloed uitoefenen. De...

 • Kerstboom plaatsen

  Wanneer u een kerstboom wilt plaatsen in openbaar gebied moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. De gemeente kan voorschriften verbinden aan de ontheffing. Wanneer u de kerstboom in de grond verankert, dient u een KLIC-melding te doen.De locatie waar u de kerstboom plaatst moet weer onbeschadigd...

 • Demonstratie, betoging of samenkomst organiseren

  Wanneer u een demonstratie, betoging of samenkomst wilt organiseren op een openbare plaats, moet u hiervan minimaal 48 uur van te voren schriftelijk melding doen bij de burgemeester. De burgemeester kan voorschriften verbinden aan de demonstratie, betoging of samenkomst om de openbare orde en veiligheid...

 • Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

  U bent zelfstandig ondernemer bent van 55 jaar of ouder, maar hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd. U wilt stoppen met uw bedrijf vanwege onvoldoende inkomsten. Dan kunt u een beroep doen op de IOAZ.  U moet een IOAZ-uitkering aanvragen voordat u met uw zelfstandig beroep of eigen bedrijf...

 • Evenementenvergunning / Evenementenmelding

  Als u iets organiseert is het belangrijk dat de hulpdiensten dit weten. Niemand wil dat er ongelukken gebeuren tijdens een leuke dag. Daarom zijn er regels voor het organiseren van een evenement, voor grote en voor kleine evenementen zijn verschillende regels.  Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?...

 • Collectevergunning

  Wanneer u huis-aan-huis of op de openbare weg geld wil inzamelen voor een goed doel, heeft u een collectevergunning nodig. U moet de collectevergunning minimaal drie weken van te voren aanvragen. De gemeente betrekt bij de vergunningverlening het door het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) vastgestelde...