Zoekresultaat 1 - 10 van 122 resultaten

 • Demonstratie of protestactie houden

  Een demonstratie of protestactie op een openbare plek moet op tijd gemeld worden. Zo kan ingeschat worden of er maatregelen nodig zijn.

 • Bezwaarschrift indienen gemeentelijke belastingen of WOZ

  Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staan de gemeentelijke belastingen en de WOZ-waarde. Een bezwaarschrift kan gericht zijn tegen één va

 • Aanschrijving door de gemeente

  Iedereen houdt zich aan de wet. Zo niet, dan stuurt de gemeente een aanschrijving als waarschuwing.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Bij het verbouwen of herstellen van een monument is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Verschillende scenario's zijn mogelijk.

 • GrensInfoPunt Euregio Rijn-Waal

  Het GrensInfoPunt is het adviespunt voor inwoners van het Nederlands-Duitse grensgebied over wonen en werken in het buurland.

 • Woo-verzoek indienen

  Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen een informatieverzoek indienen.

 • Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Kom in actie tegen zwerfafval

  Zwerfafval is een van de grootste ergernissen van bewoners in de buitenruimte. Het is slecht voor de natuur en zorgt voor een minder fijne omgeving.

 • Subsidieaanvraag voor instellingen en initiatieven

  Op deze pagina leest u hoe u een subsidieaanvraag kunt doen en welke subsidies de gemeente verstrekt.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Voor het maken van een in- en uitrit naar de openbare weg moet een melding gedaan worden. Ook kan een omgevingsvergunning nodig zijn.