Zoekresultaat 1 - 10 van 82 resultaten

 • Milieuvragen of klachten

  Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken voor de gemeente uit Dien uw klacht in bij de Omgevingsdienst West-Holland

 • Afval, klein chemisch afval (KCA)

  Gratis inleveren bij de Milieustraat  Wat wel/niet KCA: zie Voorwaarden Medisch afval: ongebruikte medicijnen inleveren bij lokale apotheken

 • Planschade

  Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

 • Adoptiegroen

  Adoptiegroen is het onderhouden van een stukje openbaar groen, zoals bijvoorbeeld een perkje in de straat, een aantal boomspiegels of een groenstrook langs de gevel van een paar trottoirtegels. De gemeente wil bewoners actief ondersteunen die zelf de handen uit de mouwen willen steken door stukken openbaar groen te onderhouden.

 • Afval, glas

  Op verschillende locaties in de gemeente staan verzamelcontainers voor glas Bekijk een overzicht van de locaties via de afvalkalender (log in via postcode en huisnummer) 

 • Omgevingsvergunning, principeverzoek

  Om te onderzoeken of uw (bouw)plan haalbaar is Minder kosten dan een volledige omgevingsvergunning Niet zo gedetailleerd als een definitieve aanvraag

 • Afval, grof huisvuil

  U kunt uw grof huisvuil op 2 manieren afvoeren: Breng het weg naar de milieustraat Laat het ophalen tegen betaling: bel naar Meerlanden Rijsenhout op telefoonnummer 0297-381717.

 • Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

  Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket online Kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft

 • Omgevingsvergunning, milieu

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.  Bijvoorbeeld een bedrijf dat veel energie verbruikt, de lucht vervuilt, geluidsoverlast of stankoverlast veroorzaakt Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht, bijvoorbeeld kantoren, zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

 • Loterij organiseren

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig Voor het organiseren van een bingo moet u een melding doen