Zoekresultaat 1 - 10 van 75 resultaten

 • Airco of warmtepomp plaatsen bij woning

  Als u een airco of warmtepomp plaatst, moet u op een aantal dingen letten. Soms heeft u een vergunning nodig. Wat moet u weten Het gaat om het plaatsen van een airco of warmtepomp aan de buitenkant van uw woning. De installatie mag niet meer dan 40 decibel aan geluid maken, gehoord vanaf de erfgrens. Dit is de grens tussen uw huis of tuin en uw buren. Er wordt rekening gehouden met tonaal geluid. Dat is als 1 toon er duidelijk hoorbaar bovenuit klinkt. In dat geval is maximaal 35 decibel toegestaan. Het kan ook zijn dat de installatie tussen 19.00 en 7.00 uur op stil kan. In dat geval mag de airco overdag 45 decibel aan geluid maken. Of 40 decibel als er sprake is van tonaal geluid. Als de installatie meer geluid maakt, moet u maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een kast eromheen (laten) bouwen. Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft om de installatie te plaatsen.

 • Ontheffing verkeersregels en verkeerstekens

  Soms kunt u zich niet houden aan enkele verkeersregels of verkeerstekens. Omdat u anders uw werkzaamheden of activiteiten niet goed kunt uitvoeren. Hiervoor moet u van de gemeente toestemming krijgen. Dit noemen we een ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Aanvragen Aanvraagformulier ontheffing RVV Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Wat moet u weten Een ontheffing moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld: Tegen de richting van een eenrichtingsweg inrijden Stilstaan in een straat waar dit eigenlijk verboden is Parkeren in een straat waar een parkeerverbod geldt Met een voertuig rijden op een fietspad Vervoeren van personen achter een gemotoriseerd voertuig (bijvoorbeeld een huifkar achter een trekker) U krijgt alleen een ontheffing als: U kunt aantonen dat dit nodig is voor het goed uitvoeren van werkzaamheden of activiteiten U duidelijk de locatie(s) aangeeft waarop de ontheffing van toepassing moet zijn De verkeersveiligheid niet in gevaar is Kosten €47,80

 • Omgevingsvergunning slopen

  Als u een gebouw of bouwwerk wilt slopen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. In veel gevallen is een sloopmelding voldoende. Controle en aanvraag Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden. U kunt uw vergunningaanvraag of melding meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag of melding bij de gemeente Losser terecht. Sloopmelding U doet een sloopmelding: Als er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens werkzaamheden De hoeveelheid bouw- en sloopafval 10 m3 of meer is Let op: voor het verwijderen van asbest geldt geen ondergrens in m3. Sloopvergunning U vraagt een vergunning aan voor: Beschermd monument Gebouw of bouwwerk in beschermd dorpsgezicht Gebouw of bouwwerk waarvoor een vergunningplicht is vastgelegd, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan Gebouw of bouwwerk waarvoor een vergunningplicht is opgenomen in een provinciale of gemeentelijke verordening

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs. Uw werkgever, vereniging of stichting stuurt u een aanvraagformulier voor een VOG. Als u dit formulier heeft ingevuld, maakt u hier een foto of een scan van. Dan vraagt u online uw VOG aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. VOG aanvragen Wat moet u weten U kunt ook langskomen in ’t Lossers Hoes om een VOG aan te vragen. Bel 053 - 537 74 44 voor het maken van een afspraak. U neemt mee als u naar ’t Lossers Hoes komt: Ingevuld aanvraagformulier VOG Uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een VOG aanvraagt Pinpas, de kosten betaalt u op het gemeentehuis Het ministerie van Justitie en Veiligheid behandelt uw aanvraag. U krijgt binnen 4 weken een brief. Kosten € 41,35 VOG aanvragen vanuit het buitenland Als u in het buitenland woont en een VOG nodig hebt, vraagt u uw VOG aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. VOG-check U kunt ook eerst bekijken of u een hoge, gemiddelde of lage kans op een VOG heeft. Doe de VOG-check bij Justis.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Als er meer dan 50 mensen in uw gebouw zijn of als u kamers verhuurt, moet u een melding brandveilig gebruik doen. Bij situaties met een hoger risico moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Controle en aanvraag Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Kies voor Bouwwerk brandveilig gebruiken. Doe na de controle een melding of vraag de vergunning aan. Wat moet u weten Om een bouwwerk brandveilig te kunnen gebruiken, moet u aan enkele eisen voldoen. Die eisen dragen bij aan het voorkomen, beperken en bestrijden. Van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Een melding brandveilig gebruik is verplicht voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Het is ook verplicht bij kamerverhuur. Voor risicovolle vormen van gebruik is een vergunning nodig. Zoals een hotel en verhuur van een vakantiewoning voor meer dan 5 personen. Of een ziekenhuis, gevangenis, basisschool, kinderdagverblijf, dagverblijf voor gehandicapte mensen en nachtverblijf voor verzorging. De procedure duurt 26 weken. De vergunning gaat in 6 weken nadat u hierover bericht hebt gehad van ons. Ook voor tijdelijke bouwwerken bij evenementen heeft u een vergunning nodig. De aanvraag hiervan is onderdeel van de evenementenvergunning.

 • Afwijken van omgevingsplan

  Het kan zijn dat u plannen heeft die niet passen binnen het omgevingsplan, bijvoorbeeld bij: Bouwen of gebruiken van een stuk grond en/of gebouwen Verbouwen van een bestaand pand Wijzigen van het gebruik van een bestaand pand Er zijn dan 3 mogelijkheden: U krijgt geen vergunning voor uw plannen U krijgt wel een vergunning voor uw plannen De gemeente kiest ervoor het omgevingsplan aan te passen Wat kunt u zelf doen Vaak weet u zelf niet of uw plannen in strijd zijn met het omgevingsplan. Een medewerker van de gemeente kan u hierover informeren. Bel 053 - 537 73 91, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Of stuur een e-mail: administratiepvh@losser.nl. Stuur een vooroverlegplan in via Aanvraag of melding indienen. De gemeente beoordeelt dan uw bouwplan. Wij laten u per brief of e-mail weten of uw plan haalbaar is. U kunt daarna een definitieve aanvraag indienen voor een omgevingsplanactiviteit. Welke mogelijkheden zijn er Er zijn 2 mogelijkheden om af te wijken van het omgevingsplan. Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid Dit is een afwijkingsmogelijkheid in het omgevingsplan zelf. Deze procedure duurt normaal gesproken 8 weken. Buitenplanse afwijkingsmogelijkheid (Bopa) In een aantal gevallen kan van het omgevingsplan worden afgeweken. Voor een aantal situaties is dit door de gemeente vastgelegd in de Facetregeling kruimelgevallen. Er zijn ook gevallen waarin maatwerk wordt verleend. De gebruikelijke procedure duurt normaal gesproken 8 weken. In sommige gevallen is de uitgebreide procedure van toepassing. Deze procedure duurt normaal gesproken 6 maanden. Kosten Vooroverlegplan: € 350 Binnenplanse afwijking: € 326 Buitenplanse afwijking: € 526 Meer informatie Omgevingsvergunning (IPLO.nl) Dit verandert er voor de omgevingsvergunning (IPLO.nl)

 • Inrit of uitrit aanleggen

  U kunt een inrit of uitrit aan (laten) leggen of veranderen. Een in- of uitrit is een directe verbinding van uw terrein met de openbare weg. Er zijn regels waaraan u zich moet houden. Voorwaarden Het is verboden een inrit of uitrit te maken of te veranderen als: Verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht Aanleg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats, zonder dat dit nodig is Aanleg ten koste gaat van openbaar groen, zonder dat dit nodig is Er al een inrit of uitrit is voor hetzelfde terrein, en aanleg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of openbaar groen Aanleg in strijd is met het bestemmingsplan Meer informatie Algemene plaatselijke verordening Omgevingsvergunning

 • Monument verbouwen

  Als u iets aan een monument wilt veranderen, heeft u meestal een vergunning nodig. Controleer dit voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren. Controle en aanvraag Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden. Als u een vergunning nodig heeft, kunt u uw aanvraag meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag bij de gemeente Losser terecht. Na uw aanvraag zijn er 2 mogelijkheden: de procedure duurt 8 weken of 26 weken. Op basis van de werkzaamheden die u wilt doen, bepalen we de procedure. Ook speelt het een rol of het gaat om een gemeentelijk monument of een rijksmonument. De vergunning gaat in 6 weken nadat u hierover bericht hebt gehad van ons. Kosten De kosten van de aanvraag van een vergunning vindt u in de legesverordening.

 • Standplaatsvergunning

  Voor een standplaats heeft u mogelijk een vergunning nodig. Een standplaats is een plek waar u mag staan met een verkoopkraam. Aanvragen Aanvraagformulier standplaatsvergunning Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen op naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Wat moet u weten Of u een standplaatsvergunning krijgt, hangt af van: Aard, omvang en doel van de activiteit Mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en verkeer Omgevingsplan, straatbeeld en bijzondere omstandigheden De aanvraag voor de vergunning moet u minimaal 8 weken voor de activiteit indienen. Kosten € 341,40

 • Overlijden doorgeven

  De uitvaartondernemer geeft online het overlijden door. Overlijden online doorgeven Wat moet u weten De uitvaartondernemer heeft nodig: Verklaring van overlijden B-envelop Medical Statement bij een uitvaart in het buitenland Verklaring van geen bezwaar. Als begraven/cremeren later dan de 6e werkdag is, of als het gaat om een niet-natuurlijke doodsoorzaak Aangifte door familielid of vriend van de overledene Geef binnen 6 werkdagen het overlijden door als de persoon in Losser is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit voor u, maar u kunt dit ook als familielid of vriend doen. Afspraak maken overlijden met uitvaart in Nederland Afspraak maken overlijden met uitvaart in buitenland U neemt mee naar de afspraak: Geldig identiteitsbewijs  Verklaring van overlijden (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) B-envelop (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) Medical Statement bij een uitvaart in het buitenland Verklaring van geen bezwaar, als begraven/cremeren later dan de 6e werkdag is (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) Verklaring van geen bezwaar, bij niet-natuurlijke doodsoorzaak (afgegeven door officier van justitie) Trouwboekje van de overledene, als u het overlijden erin wilt zetten Kosten Doorgeven overlijden is gratis.  Als u een overlijdensakte wilt: € 15,70 Wat u moet regelen als nabestaande Op Rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van wat u als nabestaande moet weten en regelen. Bekijk Overlijden: wat moet ik regelen?