Zoekresultaat 1 - 10 van 160 resultaten

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Hebt u iets gevonden? Of bent u een voorwerp kwijt?

 • Subsidie gemeentelijk monument

  Wanneer komt u in aanmerking voor een instandhoudingssubsidie

 • Boom kappen

  Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het kappen, verplanten of flink snoeien van bomen

 • Mantelzorgcompliment

  Een jaarlijks bedankje voor de inzet van alle mantelzorgers in Meierijstad. Het mantelzorgcompliment bestaat uit cadeaubonnen met een totale waarde van € 60,-. 

 • Verzoek om handhaving

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt dan kunt u bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen.

 • Vergunning tijdelijke verhuur woning

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig

 • Bijtincidenten

  Wanneer u of uw hond gebeten is door een andere hond is het raadzaam om het bijtincident te melden bij de gemeente en/of de politie.

 • Klacht indienen tegen medewerker, afdeling of bestuurder

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? U kunt dan een klacht indienen

 • Grofvuil

  Wij halen geen grofvuil, zoals bankstellen en kasten, meer aan huis op

 • Eigen bijdrage

  U betaalt voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage.