Zoekresultaat 1 - 10 van 229 resultaten

 • Idee voor wijk of buurt

  Goede ideeën voor wijk of buurt kunnen gemeld worden bij de wijkbeheerder. De gemeente bekijkt dan hoe ze kan helpen met de uitvoering.

 • Spandoek ophangen

  Voor het ophangen van een spandoek aan de openbare weg is toestemming van de gemeente nodig.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Voor het maken van een in- en uitrit naar de openbare weg moet een melding gedaan worden. Ook kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

 • Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten

  Als iemand onroerend goed van de gemeente wil kopen, huren of pachten, dan kan dit aangevraagd worden.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Deze documenten zijn in verschillende situaties nodig.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Bodemonderzoek

  De resultaten van bodemonderzoek worden door de gemeente gebruikt om te bepalen of een locatie geschikt is voor het gewenste gebruik van de grond.

 • Omgevingsplan bekijken

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond en de gebouwen die erop staan, gebruikt mogen worden. De gemeenteraad bepaalt wat er in het plan staat.

 • Recreatiewoning bewonen

  Er moet toestemming gevraagd worden om permanent in een recreatiewoning te wonen.

 • Milieuvervuiling melden

  Als wordt gezien dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, moet dit gemeld worden. De gemeente beschermt het milieu met toezichthouders.