Zoekresultaat 1 - 10 van 192 resultaten

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente sluit het openbare riool aan op privéterrein. Als een woning of bedrijf niet is aangesloten, moet aansluiting aangevraagd worden.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Een welstandcommissie controleert diverse aspecten van een geplande bouw of verbouwing.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Collecte

  Als voor een goed doel geld of spullen ingezameld worden, moet hiervoor eerst een collectevergunning aangevraagd worden.

 • Bodemenergie

  Bodemenergie is gunstig voor het milieu. Wanneer iemand deze energie wil gebruiken, moet hij daar melding van doen of een vergunning aanvragen.

 • Subsidies voor verenigingen en stichtingen

  De gemeente stimuleert door middel van subsidies een goed activiteitenaanbod dat bijdraagt aan actieve deelname van burgers aan het sociale leven.

 • Hondenbeleid

  Om de overlast van hondenpoep zoveel mogelijk te beperken heeft de gemeente op diverse locaties hondenuitlaatstroken aangelegd.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als iemand een geldige verblijfsvergunning heeft, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kan diegene een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Bouw en verbouwing, controle

  Wanneer iemand denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan de gemeente dit controleren.