Zoekresultaat 1 - 10 van 143 resultaten

 • Tijdelijke reclame plaatsen voor een evenement

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een aanwezige lantaarnpaal. U meldt dit vooraf bij de gemeente.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. Via het Omgevingsloket kunt u hier een melding voor doen.  Naar het Omgevingsloket

 • Werken onder begeleiding

  Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking? Dan kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, met aangepaste werkzaamheden of op een aangepaste werkplek.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel

  Als u tijdelijk de openbare weg in de gemeente geheel of gedeeltelijk wilt afzetten, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de gemeente. Dit doet u door het aanvragen van een verkeersbesluit. Vaak is dit het geval bij het organiseren van een evenement of bij (bouw)werkzaamheden. Het verkeersbesluit moet u minimaal 8 weken van te voren indienen.  Verkeersbesluit aanvragen U kunt ook schriftelijk een verkeersbesluit aanvragen (pdf, 390kb).

 • Riool verstopt

  Als u last heeft van een verstopt riool, probeert u eerst te onderzoeken waar het probleem zit. Bij een verstopping op uw eigen terrein schakelt u zelf een loodgieter in. Als de verstopping op gemeentegrond zit, kunt u dit melden bij de gemeente. Wij verhelpen dan de verstopping. Melding doorgeven of bel met 0525 63 82 00.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan.  Daarnaast zorgt de gemeente voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.  Rioolaansluiting aanvragen U kunt ook schriftelijk een rioolaansluiting aanvragen (pdf, 527kb).

 • Monument aanwijzen

  Wanneer u een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. De gemeente bekijkt dan of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. We kijken naar: de schoonheid de wetenschappelijke waarde de cultuurhistorische waarde Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er meer regels. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u kijken bij Monument verbouwen, herstellen of aanpassen.

 • Ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank

  Wilt u zwak-alcoholische dranken verkopen tijdens een evenement of festiviteit, bijvoorbeeld tijdens een braderie, muziekfeest of kermis? Of wilt u tijdelijk uw horecaterras uitbreiden? Dan heeft u een ontheffing nodig. Geen ontheffing mogelijk voor sterke drank U kunt geen ontheffing aanvragen voor sterk-alcoholische dranken. Deze dranken mogen alleen binnen een horeca-inrichting met een alcoholvergunning worden geschonken en genuttigd. Zelfgemixte dranken die bestaan uit een deel sterke drank en een deel alcoholvrije drank, worden ook beschouwd als sterke drank. Ontheffing aanvragen U kunt ook schriftelijk een ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank aanvragen (pdf, 620kb).

 • Subsidie

  Instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie als zij activiteiten organiseren voor de inwoners van de gemeente Oldebroek. Dit kunnen activiteiten zijn onder andere op bijvoorbeeld het gebied van: Sport: wedstrijden of evenementen Zorg: voorlichting Welzijn: deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers Cultuur: muziek en majorette Subsidie aanvragen U kunt ook schriftelijk subsidie aanvragen (pdf, 311kb). Let op: de aanvraag moet namens een tekenbevoegde worden gedaan.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  U bent zelfstandig ondernemer en heeft tijdelijk financiële ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat u net een bedrijf bent gestart en daar nog niet van kan rondkomen of omdat u moet stoppen met uw eigen bedrijf. Misschien heeft u dan recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal vanuit de regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U vraagt de bijstand voor zelfstandigen aan via het Regionaal Bureau Zelfstandigen.