Zoekresultaat 1 - 10 van 161 resultaten

 • Indienen handhavingsverzoek omgevingsrecht

  Particulieren en bedrijven moeten zich houden aan de omgevingsregeling. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd is.

 • Kosten contra-expertise kanaal Almelo-De Haandrik

  Subsidie voor particulieren en bedrijven die de schade aan hun pand hebben gemeld in de periode na 1 september 2011 en voor 16 juni 2020.

 • Energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)

  Subsidie voor het uitvoeren en/of het financieren van energiebesparende (isolatie)maatregelen.

 • Jaaropgave grondwater onttrekking

  De jaaropgave van het bodemenergiesysteem of industriƫle onttrekking, waarin de onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater worden geregistreerd.

 • Gedoogbeschikking

  Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde termijn niet op te treden tegen een (nog) niet vergunde activiteit.

 • Woo-verzoek (verzoek om informatie openbaar te maken voor iedereen)

  Iedereen kan aan de provincie vragen om documenten openbaar te maken over publieke informatie.

 • Restauratie rijksmonumenten (TENDER)

  Subsidie voor het restaureren van Overijsselse rijksmonumenten. Als u een particuliere eigenaar bent dan mag het rijksmonument geen woonhuis zijn.

 • Meer bos in Overijssel

  Subsidie voor het realiseren van bos en/of houtwallen. Het opstellen van een inrichtingsplan, beplantingsplan en een beheerplan is onderdeel van deze subsidie. Voedselbossen komen niet in aanmerking.

 • Werk / object / beplanting provinciale weg

  Omgevingsvergunning voor het aanbrengen, in stand houden, veranderen of verwijderen van een werk, een object of beplanting in, op of onder de provinciale weg of voor het maken van een verandering aan de weg.

 • Risico-activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing

  Ontheffing voor activiteiten met risico op verontreiniging van het grondwater.