Zoekresultaat 1 - 10 van 115 resultaten

 • Omzettingsvergunning kamerverhuur

  Wilt u in een woning losse kamers gaan verhuren aan bijvoorbeeld studenten? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Omgevingsvergunning aanvragen

 • Splitsingsvergunning woonruimte

  Wilt u in uw pand losse appartementen verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente waar het pand staat. Omgevingsvergunning aanvragen

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Automatische incasso of bankrekeningnummer wijzigen

  U kunt de gemeentebelastingen in 1 keer betalen of in meerdere keren (gespreid). Wilt u gespreid betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven door een automatische incasso. Dit doet u met een machtiging. Maakt u gebruik van de automatische incasso? Dan schrijven we het aanslagbedrag in 10 maandelijkse termijnen af van uw bankrekening. Dit zal gebeuren rond de vervaldatum die op het aanslagbiljet staat.

 • Gemeentebelastingen

  Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen. Begin van het jaar krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor: de ozb en de WOZ. Lees meer hierover bij de informatie over de Onroerendezaakbelasting. de afvalstoffenheffing de rioolheffing de hondenbelasting

 • Collectevergunning aanvragen

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Vraag dan een collectevergunning bij ons aan. Landelijke organisaties collecteren over het algemeen volgens een vast rooster. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) maakt dit rooster ieder jaar. Er zijn vrije periodes in het collecterooster. In die vrije periodes krijgen andere organisaties de mogelijkheid om te collecteren. Deze organisaties moeten een vergunning aanvragen om te mogen collecteren in deze vrije periodes.

 • Klacht over de gemeente

  Vindt u dat iemand van de gemeente u niet goed behandeld heeft? Bijvoorbeeld een ambtenaar of bestuurder? U kunt dan een klacht bij ons indienen. De klacht kan gaan over: hoe u behandeld bent dat u verkeerde of te weinig informatie heeft gekregen dat onze medewerkers niet op uw vragen reageren

 • Spandoek of bord ophangen

  U mag niet zonder toestemming een bord of spandoek ophangen boven de weg. Deze toestemming vraagt u bij ons. Ook de eigenaar van het gebouw of object waar u het bord of spandoek aan wilt vastmaken, moet toestemming geven. Let op! Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig of u moet een melding doen. Ook mag u niet overal een spandoek ophangen.

 • Bingo of loterij organiseren

  Wilt u een bingo of loterij organiseren voor uw vereniging? Hiervoor heeft u toestemming nodig. Laat het ons op tijd weten. Vraag voor een loterij een vergunning bij ons aan. Een klein kansspel zoals een bingo of prijsvraag hoeft u alleen maar te melden. Bij een kansspel gaat het geld naar een goed doel. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u een aansluitvergunning riolering aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen. Wij geven aan waar de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel gemaakt kan worden. De daadwerkelijke aansluiting zelf voert u uit. Wij houden toezicht op een juiste uitvoering.