Zoekresultaat 1 - 10 van 196 resultaten

 • Subsidie GGD Noord- en Oost-Gelderland

  Deze subsidie kan aangevraagd worden door de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

 • Displays

  ESH Media verzorgt in de gemeente Putten de buitenreclame op Displays. De displays zijn vastgemaakt aan de lantaarnpalen langs de in- en uitvalswegen. Informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van ESH Media

 • Subsidie groene schoolpleinen

  De subsidie kan worden gegeven voor het ontwerp en de aanleg van een groen schoolplein. Een groen schoolplein is een buitenruimte bij een school. Het plein heeft natuurlijke elementen en beplanting waarvan leerlingen in ieder geval tijdens schooltijd gebruik maken.

 • Subsidie voor- en vroegschoolse educatie en peuteropvang

  Deze subsidie kan aangevraagd worden door locaties die voor- en vroegschoolse educatie en peuteropvang aanbieden.

 • Subsidie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

  Deze subsidie kan aangevraagd worden door de Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

 • Putten voor Elkaar

  Deze subsidie kan aangevraagd worden door Putten voor Elkaar. Putten voor Elkaar online aanvragen Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Een beschrijving van de activiteiten. Een jaarplan, met daarin de activiteiten, doelen en resultaten die u met de activiteiten wilt halen. Een begroting en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. De stand van de egalisatiereserves van de organisaties op het moment van de aanvraag.

 • Afval ophalen

  Naast het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation, kunt u er ook voor kiezen om uw grof afval of tuinafval op te laten halen. Dit is wel tegen een hoger tarief. Als het afval bij u is opgehaald, wordt het afval gewogen en ontvangt u een factuur. Let op: matrassen worden niet meer gewogen, maar per stuk berekend. Uw afval ophalen online aanvragen via DigiD Ophaaldagen Grof afval wordt op dinsdag opgehaald. Heeft u het formulier voor maandag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende dinsdag laten ophalen. Tuinafval wordt op vrijdag opgehaald. Heeft u het formulier voor donderdag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende vrijdag laten ophalen.

 • Waarmerken kopie Nederlands reisdocument of rijbewijs

  Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart) of rijbewijs nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken op het gemeentehuis. U krijgt dan een stempel en handtekening op de kopie.

 • Verwijdering olietank in particuliere grond

  Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin die u niet meer gebruikt? U moet dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.

 • Sanering bodemverontreiniging

  Een bodemtoets voor de vergunning is nodig bij bouwplannen voor: Huizen. Kantoren. Fabrieken. Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Blijkt uit het onderzoek dat de bodem vervuild is? Dan mag de gemeente eisen dat sanering moet plaatsvinden. Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging. Bij een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging mag de gemeente besluiten dat bouwen mag. Bij een ernstige bodemvervuiling mag de gemeente saneringsmaatregelen verplichten. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd. Sanering is bijvoorbeeld nodig bij de verwijdering van een ondergrondse huisbrandolietank.