Zoekresultaat 1 - 10 van 125 resultaten

 • Toeristenbelasting

  Belastingsamenwerking West-Brabant De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt sinds 1 januari 2018 de belastingwerkzaamheden van gemeente Rucphen. Meer informatie over de toeristenbelasting vindt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant . Nachtregister bijhouden U bepaalt zelf hoe u het...

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Schade door achterstallig onderhoud De gemeente is aansprakelijk voor schade door achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld: wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken e.d. De gemeente is pas aansprakelijk als sprake is van nalatigheid. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had...

 • Rioolverstopping oplossen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. De eigenaar van een woning of bouwwerk, is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg door...

 • Overlijden, aangifte

  De gemeente van overlijden maakt een akte van de burgerlijke stand op. Ook geeft de gemeente toestemming tot het begraven of cremeren van de overledene. De aangifte wordt meestal gedaan door een uitvaartverzorger. Bij een overlijden in het buitenland wordt daar de aangifte van overlijden...

 • Taxatieverslag WOZ opvragen

  De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt sinds 1 januari 2018 de belastingwerkzaamheden van gemeente Rucphen. Meer informatie over uw taxatieverslag vindt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant .

 • Automatische incasso, machtigen of wijzigen

  De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt sinds 1 januari 2018 de belastingwerkzaamheden van gemeente Rucphen. Meer informatie over de betaalmogelijkheden vindt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant .

 • Subsidie EHBO-verenigingen

  De subsidie kan niet voor andere doeleinden worden benut dan hierboven beschreven, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verkregen van het college. Indien bij controle blijkt dat de subsidie aan andere doelen is besteed, zonder dat daarvoor toestemming is verleend, wordt het subsidiebedrag voor...

 • Wet Goed Verhuurderschap

  Wanneer kun je een melding doen? Verhuurders dienen zich te houden aan 7 regels. 1. Woon-discriminatie Een verhuurder mag geen huurder selecteren op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of welke andere grond dan...

 • Bezwaarschrift indienen

  Opschorten / uitstel van betaling Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de...

 • Bestemmingsplan inzien, afwijken, wijzigen, herzien

  Bestemmingsplan U kunt het bestemmingsplan inzien via Ruimtelijkeplannen.nl. Bestemmingsplannen beschrijven wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren; hoe de grond gebruikt mag worden, of er gebouwd mag worden en wat er gebouwd mag worden. Planologische maatregel De meest voorkomende planologische...