Zoekresultaat 1 - 10 van 117 resultaten

 • Carbid schieten Schiermonnikoog

  Carbid schieten is op Schiermonnikoog toegestaan op vastgestelde tijdstippen, bepaalde ‘vaste’ plekken en onder voorwaarden.

 • Duurzaam bouwen

  De gemeente Schiermonnikoog informeert u graag over bouwen en verbouwen op een duurzame manier

 • Ontheffing parkeerverbod Schiermonnikoog

  Op Schiermonnikoog geldt een parkeerverbod binnen de bebouwde kom op de openbare weg. De gemeente kan hiervoor een ontheffing verlenen.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog

  Als iemand gemeentelijke belastingen en heffingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aangevraagd worden. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Aan de hand van voorwaarden wordt bepaald of iemand bijzondere bijstand kan krijgen.

 • Asbest verwijderen Schiermonnikoog

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  Wanneer bouwwerkzaamheden klaar zijn, moet dit gemeld worden. De gemeente bekijkt dan of er gebouwd is volgens de regels in de vergunning.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  Sommige leegstaande panden mogen tijdelijk verhuurd worden. Hiervoor is een vergunning nodig.

 • Tijdelijke ontheffing rijverbod gehandicapten Schiermonnikoog

  Mensen met een lichamelijke handicap kunnen een ontheffing van het rijverbod op Schiermonnikoog aanvragen als zij een motorvoertuig nodig hebben.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Bij het verbouwen of herstellen van een monument is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Verschillende scenario's zijn mogelijk.