Zoekresultaat 1 - 10 van 100 resultaten

 • Bouwen en gereedmelding

  Zijn de bouwactiviteiten afgerond, dan meldt u dit aan ons.

 • Groenstroken aankopen

  In bepaalde gevallen komen groenstroken in aanmerking voor verkoop.

 • Sloopmelding, gebouw of woning

  Voor sloopactiviteiten, waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval minimaal 10 m3 bedraagt en bij het verwijderen van asbest, geldt een meldingsplicht.

 • Openbare verlichting

  Een storing aan, of kapotte, openbare verlichting kunt u online melden.

 • Vergunning Huisvestingswet

  Op basis van de Huisvestingsverordening geldt dat er een vergunningsplicht is voor deeltijdwonen, woningvorming, splitsing in appartementsrechten.

 • Omgevingsvergunning, reclame maken

  Voor het aanbrengen van reclame aan de gevel van uw bedrijf is vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Informatieverzoek ruimtelijke omgeving

  U kunt informatie opvragen over een object of perceel. Denk hierbij aan bodem, bestemmingsplan of monumentale status.

 • Verzoek handhaving omgevingsrecht

  Het indienen van een verzoek tot handhaving betekent dat u ons er op wijst dat u vermoedt dat iemand de regels overtreedt.

 • Omgevingsplan

  Bestaande bestemmingsplannen bekijkt u op ruimtelijkeplannen.nl. De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast.

 • Tijdelijke verhuur van leegstaande woning

  Aanvragen van een leegstandsvergunning. Hiermee kunt u uw woning tijdelijk verhuren.