Zoekresultaat 1 - 10 van 62 resultaten

 • Loterij, kienavond of kansspel organiseren

  Voor een loterij of kansspel hebt u soms een vergunning nodig. Soms heft het alleen te melden. Hier leest u wat de voorwaarden zijn.

 • Tarieven

  De kosten van bijvoorbeeld een nieuw paspoort, een vergunning of een uittreksel vindt u op de pagina over dat onderwerp.   De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Legesverordening 2024 op overheid.nl Tarieven gemeentelijke belastingen op BsGW.nl    

 • Archief van de gemeente

  Het Archief De Domijnen heeft een eigen website met veel informatie over de historie van Sittard-Geleen en de regio. >> Bezoek de website van het Archief De Domijnen

 • Bibliotheek

  Voor informatie over de openbare bibliotheek verwijzen wij u naar de website van Bibliotheek De Domiijnen.   

 • Gebruik van gemeentegrond

  Als u bijvoorbeeld een container, steiger, of bouwmaterialen op de stoep of straat moet neerzetten, heeft u een vergunning nodig. Dat is de vergunning voor tijdelijk gebruik van gemeentegrond. Vraag het op tijd aan. Het duurt minimaal 2, en maximaal 6 weken voordat u de vergunning krijgt. Online aanvragen Kosten Overzicht kosten vergunning gebruik gemeentegrond Duur Kosten 1 dag € 11,15 1 week € 22,40 1 maand € 45,20 1 jaar € 90,55  

 • Woo-verzoek

  Bent u op zoek naar informatie over de publieke taken van de gemeente Sittard-Geleen en kunt u deze informatie (nog) niet vinden? Dan kunt u een informatieverzoek op basis van de Wet open overheid (Woo) indienen. Oftewel een WOO-verzoek. Op deze pagina vindt u informatie over het indienen van zo’n verzoek.

 • Dwangsom bij te laat beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen. De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1260. U stelt de gemeente schriftelijk op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing. De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Is er meer dan één aanvrager? De verschuldigde boete wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Melding integriteit

  De gemeente Sittard-Geleen verlangt van haar ambtenaren, maar ook van haar bestuurders, integer handelen. Integriteit staat voor rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. De ambtenaar/bestuurder gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met de bevoegdheden, middelen en informatie waarover hij beschikt. Als u een vermoeden heeft van niet integer gedrag dan vragen wij u dat te melden. Wat verstaan we onder niet integer handelen? het inzetten van gemeentelijke middelen voor eigen gebruik corruptie fraude misbruik van bevoegdheden belangenverstrengeling lekken van vertrouwelijke informatie Regelgeving Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen  Gedragscodes voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen (op overheid.nl) Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen (pdf) Nevenfuncties topambtenaren Overzicht van nevenfuncties Hoe melden? Voor het instellen van een nader onderzoek is het goed als de identiteit van de melder bekend is. Schriftelijk: schrijf een brief aan burgemeester of gemeentesecretaris (u moet dan wel uw naam en adresgegevens vermelden en de brief ondertekenen) Persoonlijk: maak een afspraak met burgemeester en/of gemeentesecretaris Anoniem Wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt, dan kunt u de melding ook anoniem doen. Dat kan bij Meldpunt M (Stichting Meld Misdaad Anoniem). Bij dit meldpunt binnenkomende meldingen die behandelbaar worden geacht, worden overgedragen aan de gemeente. Nader onderzoek vindt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaats. www.meldmisdaadanoniem.nl Hoe melden? Voor het instellen van een nader onderzoek is het goed als de identiteit van de melder bekend is. Schriftelijk: schrijf een brief aan burgemeester of gemeentesecretaris (u moet dan wel uw naam en adresgegevens vermelden en de brief ondertekenen) Persoonlijk: maak een afspraak met burgemeester en/of gemeentesecretaris Anoniem Wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt, dan kunt u de melding ook anoniem doen. Dat kan bij Meldpunt M (Stichting Meld Misdaad Anoniem). Bij dit meldpunt binnenkomende meldingen die behandelbaar worden geacht, worden overgedragen aan de gemeente. Nader onderzoek vindt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaats. www.meldmisdaadanoniem.nl

 • Markten

  Sittard-Geleen heeft een breed aanbod in zowel week- als jaarmarkten. Er zijn nog standplaatsen vrij voor enthousiaste marktkooplieden. Jaarmarkten Sittard-Geleen heeft meerdere gezellige jaarmarkten. Marktkooplieden kunnen zich online inschrijven. Weekmarkten De weekmarkten vinden altijd plaats op het marktplein van het betreffende stadsdeel. Sittard Elke donderdag, 09.00 - 13.00 uur Elke zaterdag, 08.00 - 17.00 uur Geleen Elke donderdag, 10.00 - 17:00 uur Elke donderdag (april t/m oktober): antiek- en brocantemarkt, 10.00 - 17.00 uur Elke zaterdag, 10.00 - 17.00 uur Born Elke woensdag, 08.00 - 12.00 uur Grevenbicht Elke dinsdag, 08.00 - 12.00 uur Bekijk ook de website weekmarktensittardgeleen.nl Informatie voor marktkooplieden Wilt u inschrijven voor een standplaats? Of bent u benieuwd naar de kosten? Hierover vindt u meer informatie op onze pagina over weekmarkten voor marktkooplieden. Vrije ruimte voor marktkooplieden Op de week- en jaarmarkten van Sittard-Geleen is nog plek voor enthousiaste marktkooplieden. Neem contact op met de marktmeesters via marktmeesters@sittard-geleen.nl of 046 477 78 94. Zelf organiseren Let op. Wilt u zelf bijvoorbeeld een rommelmarkt of braderie organiseren? Dan heeft u misschien een evenementenvergunning nodig.

 • Boom aanplakken of betimmeren

  Bomen die van de gemeente zijn, worden beschermd. Wilt u een spandoek aan een boom wilt bevestigen of er iets anders in of aan hangen? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Het is verboden gemeentelijke bomen en struiken te beschadigen of te beplakken. U mag ook niet zomaar snoeien als de gemeente u daar niet opdracht toe gegeven heeft.Voor het ophangen van affiches e.d. kunt u gebruik maken van de speciale aanplakzuilen die op diverse plekken in de gemeente staan.