Zoekresultaat 1 - 10 van 214 resultaten

 • Bodeminformatie aanvragen

  Wanneer u een huis of een stuk grond koopt zijn verschillende gegevens belangrijk. Denk aan het omgevingsplan, bodeminformatie en gegevens over de onderhoudstoestand. Veel informatie kunt u zelf gratis opzoeken.  Bodemgegevens kunt u gratis opzoeken via het landelijk Bodemloket, de Bodematlas van de provincie Fryslân en de website van Grondverzetviewer Fryslân.  U kunt bodeminformatie ook bij ons opvragen. Dat kost € 60,50 per perceel. Daarvoor krijgt u van ons:  Welke bodembedreigende activiteiten er bekend zijn op de locatie Welke resultaten van bodemonderzoeken er zijn op de locatie en of daarbij verontreinigingen zijn gevonden Of er dempingen (bv van een voormalige sloot) of ophooglagen (grond of afval) zijn op de locatie Of er ondergrondse tanks op de locatie zijn of zijn geweest In welke kwaliteitszone(s) de locatie valt: wonen, industrie of landbouw/natuur U ontvangt de informatie binnen 3 werkdagen.  Bodeminformatie aanvragen Omgevingsplan Het omgevingsplan kunt u bekijken  in het omgevingsloket  Beperkingen Via het Kadaster kunt u veel informatie aanvragen. U kunt onder andere zien of er beperkingen zijn op een pand of stuk grond. Voorbeelden van beperkingen: pand is een monument (Rijk, Provincie en gemeentelijk)  grond is vervuild (bodemverontreiniging) pand of erf is gesloten op last van de burgemeester vanwege bijv. Opiumwet of wet Bibob gemeente heeft voorkeursrecht op de grond verbod om te verbouwen (bouwstop) verbod om te kappen verbod om in een pand te wonen recht van overpad of opstal

 • Prestatieafspraken sociale huurwoningen 2023

  Prestatieafspraken sociale huurwoningen 2023

 • Informatieplicht bij (ver)bouwen

  Alle informatie met een uitgebreid stappenplan voor de meldingen die u moet doen vindt u op de pagina over de wet kwaliteitsborging. 

 • Openbare laadpaal aanvragen

  Heeft u een elektrische auto, maar geen eigen oprit? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Een openbare laadpaal mag door iedereen met een elektrische auto worden gebruikt. Openbare laadpaal aanvragen

 • Verantwoording subsidie monumenten

  Heeft u een eenmalige subsidie ontvangen voor de restauratie van uw monument, dan moet u hiervoor verantwoording afleggen. Dien uw verantwoording, inclusief de nota('s), binnen 4 maanden na afronding van de werkzaamheden in.  Eenmalige subsidie monumenten verantwoorden

 • Bed, bad en broodvoorziening

  In de gemeente Smallingerland zijn verschillende BBB-opvangmogelijkheden (bed, bad en brood). Deze opvang is voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, die om uiteenlopende redenen nog niet het land uit kunnen. Zij worden tijdelijk en onder strikte voorwaarden opgevangen in deze voorziening. 

 • Ontheffing bij verhuizing

  Aanvragen ontheffing bij verhuizingen

 • Melding bijeenkomst

  Paracommerciële instellingen mogen maximaal 25 keer per jaar alcohol schenken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard of derden. Bijvoorbeeld dorpshuizen en multifunctionele centra in de gemeente, maar buiten Drachten. Meld dit van tevoren bij de gemeente. Melden bijeenkomst

 • Dakloos of thuisloos

  Bent u dakloos of thuisloos? Of staat u binnenkort op straat? Door problemen als schulden, weinig geld, verslaving, ruzies, huurachterstand en eenzaamheid wordt het leven soms lastig. Wender kan u helpen bij het vinden van een oplossing. Vraag Wender om hulp

 • Geldzorgen: wees er op tijd bij!

  Hier vindt u meer informatie over hoe de gemeente u kan helpen bij schulden.