Zoekresultaat 1 - 10 van 155 resultaten

 • Kadastrale gegevens

  Verschillende kadastrale gegevens kunt u bij het kadaster opvragen (met een kopie van de kaart). Er zijn aan deze dienstverlening wel kosten verbonden. Bekijk de kosten. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij erfgrensconflicten. Of als u wilt weten wie de eigenaar van een stuk grond is. Ook dan kunt u bij het kadaster terecht. U kunt ook direct digitaal uw aanvragen bij het Kadaster doen.

 • Wit- en bruingoed

  Wit- en bruingoed zijn nu ook bekend als huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Voorbeelden hiervan zijn een koelkast of wasmachine maar ook kleinere apparatuur zoals een föhn, koffiezetapparaat, telefoon of computer.  Bij aankoop van een nieuw apparaat moet de winkel waar u het apparaat hebt aangekocht het oude apparaat op uw verzoek meenemen. Ook kunt u zelf uw afgedankte apparaten inleveren bij de Milieustraat. Scroll naar Huishoudelijk afedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) op de pagina afvalsoorten voor meer informatie.  

 • Inschrijven kermis

  Wilt u zich als kermisexploitant inschrijven voor een kermis in de gemeente? Klik op de knop 'Contact opnemen' en vul het formulier in. Geef hierbij duidelijk aan dat u zich voor de kermis wilt inschrijven. Geef ook aan om welke kermis en om welke attractie het gaat. En hoe men contact met u op kan nemen. Heeft u nog vragen? Reageer via de knop 'Contact opnemen'. Of bel met de afdeling Omgeving en Economie, tel 14 0115.   Contact opnemen    

 • Fietskluis, verhuur

  In het Busstation Westerscheldetunnel in Terneuzen zijn fietskluizen ingebouwd. Het parkeerbureau van de gemeente beheert de fietskluizen. Het huren van een fietskluis kost: Per maand: € 10,00 Per jaar: € 40,00 De borg bedraagt € 30,00 euro. Voor meer informatie over het huren van een fietskluis of om u aan te melden, kunt u online contact met ons opnemen. U kunt ook bellen met 0115 - 455 490.

 • Snuffelmarkt

  Een snuffelmarkt is een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw. Er zijn hoofdzakelijk tweedehands en ongewone goederen te koop. Of er worden diensten aangeboden vanaf een standplaats. Volgens artikel 3.121 in de verordening fysieke leefomgeving van gemeente Terneuzen heeft u voor een snuffelmarkt altijd een vergunning nodig. Klik op de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Doe uw aanvraag minimaal twaalf weken van te voren. Evenementenvergunning aanvragen als burger Evenementenvergunning aanvragen als organisatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Brandveilig gebruik van gebouw of tent

  Om een bouwwerk met meerdere personen te kunnen gebruiken moet het bouwwerk brandveilig zijn. U moet hiervoor een goedgekeurde actuele melding of vergunning voor brandveilig gebruik kunnen overleggen. U kunt een vergunning aanvragen of melding doen via het Omgevingsloket. Een melding is gratis. Verandert er iets aan de inrichting of situatie, dan moet u altijd een nieuwe melding doen of nieuwe vergunning aanvragen.   Wanneer moet ik een melding doen? U heeft een goedgekeurde melding 'bouwwerk brandveilig gebruiken' nodig bij: gebruik van een bouwwerk met meer dan 50 personen gebruik van een tijdelijk bouwsel (tent, tribune) met meer dan 150 personen kamergewijze verhuur van een woning of ander bouwwerk (door 5 of meer afzonderlijke bewoners) Let op: valt een tijdelijk bouwsel binnen een evenementenvergunning dan is er geen aparte melding nodig. Melding brandveilig gebruik doen Wanneer heb ik een vergunning nodig? U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig bij gebruik van een bouwwerk als: nachtverblijf voor meer dan 10 personen dagverblijf voor meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar dagverblijf voor meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen Omgevingsvergunning aanvragen Welke punten zijn belangrijk? De brandweer (Veiligheidsregio Zeeland) controleert of een gebouw brandveilig is. Waar gaat het dan om: Voldoende en duidelijk zichtbare vluchtroutes naar de openbare weg Vrije vluchtroutes: deuren/openingen goed bereikbaar, niet op slot, vrij van obstakels, duidelijk aangegeven Voldoende brandveiligheidsvoorzieningen: brandblussers, brandmelders, noodverlichting Brandveilige feestversiering, stands, kramen, podia en dergelijke Duidelijke veiligheidsinstructies, ontruimings- en vluchtplan Opstelling inventaris, draairichting nooddeuren, maximaal aantal personen per ruimte, brand- en rookwerende scheidingen Meer informatie Bovenstaande informatie kunt u nalezen in het Bouwbesluit en het Besluit brandveilig gebruik. Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Subsidie energiemaatregelen sportverenigingen

  De landelijke subsidieregeling “Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties” heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. Zij kunnen daarom subsidie aanvragen voor maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Subsidiebedragen en budget Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor 30% van de kosten van energiebesparende maatregelen, sportstichtingen 15%. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor investeringen van meer dan €3000,-. Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met €500,- verhoogd. Er kan maximaal €125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. De subsidieregeling loopt tot en met 2020 en heeft een budget van 6 miljoen euro per jaar. Aanvraag Jaarlijks in januari kan de subsidie worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl. Hiervoor hebt u eHerkenning met niveau 1 nodig. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. Meer informatie De voorwaarden en de maatregelenlijst staan op www.rvo.nl, zoek op “subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties”. Op deze website is ook een stappenplan voor de subsidie te downloaden. Vragen kunt u ook per telefoon stellen aan de helpdesk van RVO via het nummer 088-042.42.42.

 • Milieuvergunning en -melding

  Wanneer u een bedrijf start of uw bedrijf uitbreidt, kan dat invloed hebben op de omgeving. U krijgt dan te maken met milieuregels, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, afvalstoffen, lucht en bodem. Mogelijk moet u een melding milieubeheer doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Dit hangt af van de mate waarin uw bedrijf het milieu belast. Op de website van RUD Zeeland vindt u meer informatie hierover. RUD Zeeland Uw melding/aanvraag wordt behandeld door Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland), het centrale milieuloket van Zeeland. Zij verzorgen deze taken namens de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Wij adviseren u om altijd eerst contact op te nemen met de RUD Zeeland

 • Wegslepen voertuigen op de openbare weg

  Bij de gemeente en de politie komen regelmatig klachten binnen over aanhangwagens, caravans en kampeerwagens die langdurig op de openbare weg staan geparkeerd. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen mogen deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Staan voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg? Dan brengt de toezichthouder een sticker aan op het voertuig. Daarop staat voor welke datum de eigenaar het voertuig van de openbare weg moet verwijderen. Ook vermeldt de sticker het overtreden voorschrift. Onderneemt de eigenaar geen actie? Dan verwijderen wij het voertuig van de openbare weg en voeren het af naar de gemeentelijke vestiging ‘De Koegors’, Koegorsstraat 4 in Terneuzen. Daar bewaren we het voertuig ten hoogste dertien weken. De gemeente publiceert deze verwijdering en de opslag van het voertuig in de gemeentelijke rubriek van het Zeeuws Vlaams Advertentieblad. Daarin vragen we de eigenaar contact op te nemen. Als de eigenaar zich meldt kan deze het voertuig terug krijgen, na betaling van de kosten van verwijdering en opslag. Meldt de eigenaar zich niet? Dan verkopen of vernietigen wij het voertuig.

 • Ongediertebestrijding en overlast dieren

  Ongediertebestrijding Heeft u last van ongedierte op uw terrein? Dan kunt u bij de gemeente informatie inwinnen over wat u best kan doen. Dat kunt u doen via het contactformulier. U kunt ook bellen met nummer 14 0115, dan maken wij de digitale melding voor u. Ratten en muizen Overlast van ratten en muizen in de openbare ruimte kan u digitaal melden met een Melding openbare ruimte. Bijen- en wespennesten Bijen zijn beschermde dieren. Voor het weghalen van bijen- en wespennesten op uw terrein moet u contact opnemen met een particulier bedrijf. De gemeente verwijdert deze nesten/dieren niet. Wanneer u een nest in de openbare ruimte ziet kunt u dit wel bij de gemeente melden. Dat kunt u doen via het contactformulier. U kunt ook bellen met nummer 14 0115, dan maken wij de digitale melding voor u. Steenmarters Steenmarters zijn beschermde dieren. Wanneer u een nest in de openbare ruimte ziet kunt u dit wel bij de gemeente melden. Dat kunt u doen via het contactformulier. U kunt ook bellen met nummer 14 0115, dan maken wij de digitale melding voor u.