Zoekresultaat 1 - 10 van 67 resultaten

 • Omgevingsvergunning, gebouw of woning slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Planschade

  Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

 • Milieuvragen of klachten

  Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken voor de gemeente uit Dien uw klacht in bij de Omgevingsdienst West-Holland

 • Bezwaar maken besluit gemeente

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na de datum waarop het besluit bekend gemaakt is Dien het bezwaar schriftelijke of via het digitale formulier in (via DigiD) Het is niet mogelijk om uw bezwaar via de mail in te dienen  

 • Loterij organiseren

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig Voor het organiseren van een bingo moet u een melding doen

 • Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

  •    Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket online •    Kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft. •    U kunt een vooradvies vragen aan de gemeente  

 • Adoptiegroen

  Adoptiegroen is het onderhouden van een stukje openbaar groen, zoals bijvoorbeeld een perkje in de straat, een aantal boomspiegels of een groenstrook langs de gevel van een paar trottoirtegels. De gemeente wil bewoners actief ondersteunen die zelf de handen uit de mouwen willen steken door stukken openbaar groen te onderhouden.

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over een medewerker of bestuurder U kunt uw klacht online of schriftelijk indienen Het is niet mogelijk uw klacht via de mail in te dienen    Let op: gebruik de groene knop ‘online indienen’ alleen voor een klacht over een medewerker of bestuurder. Als u een klacht of melding heeft over de openbare ruimte (scheef paaltje, kapotte stoeptegel, hondenpoep, zwerfvuil of parkeeroverlast), meldt u dit via Fixi.

 • Riolering, aansluiten

  De gemeente draagt zorg voor de riolering. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de rioolaansluiting van uw woning of bedrijf op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Volg onderstaande werkwijze om vertraging te voorkomen

 • Omgevingsvergunning, bouwen

  Omgevingsvergunning is de vervanger van onder andere de bouwvergunning Kijk op de website van Ruimtelijke Plannen om vooraf informatie in te winnen Vraag online aan via Omgevingsloket Na ontvangst van uw vergunningaanvraag geeft de gemeente u ook advies over de brandveiligheid in uw pand/woning. Of kijk op de website van de brandweer.