Zoekresultaat 1 - 10 van 97 resultaten

 • Kansspel organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven onder een vastgesteld bedrag. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo en rad van avontuur.

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het omgevingsloket.

 • Filmopnamen maken

  Het is verboden op straat te filmen voor een film of televisieprogramma. Voor het maken van filmopnamen vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Verkeersontheffing aanvragen

  Het kan voorkomen dat u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruik moet maken van de openbare ruimte. Of dat u zich tijdens die werkzaamheden niet aan de geldende verkeersregels kunt houden. Misschien heeft u een ontheffing nodig of moeten er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden. Aanvraag verkeersontheffing

 • Plastic, metaal en drankenkartons inleveren

  Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) worden apart ingezameld. Dit materiaal wordt gerecycled. U gooit het PMD-afval in speciale containers of zakken. Kijk op mijnafvalwijzer.nl wanneer het PMD-afval bij u wordt opgehaald. 

 • Oud papier inleveren

  De gemeente Uithoorn zamelt papier apart in, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Kijk op mijnafvalwijzer.nl voor de data. De laagbouwwoningen hebben een minicontainer met blauwe deksel voor papier. De hoogbouwwoningen maken gebruik van de ondergrondse container voor papier.

 • Terrasvergunning aanvragen

  Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

 • Vakantie of verblijf in het buitenland met uitkering doorgeven

  Ontvangt u een uitkering van de gemeente dan mag u maximaal 4 weken per jaar in het buitenland verblijven. Meld uiterlijk 4 weken van te voren dat u naar het buitenland gaat.

 • Een evenement organiseren

  Een vergunning vraagt u aan via DigiD of Eherkenning op deze pagina. Een klein evenement waarvoor alleen een melding moet doen regelt u op Een klein evenement organiseren. 

 • Reclameborden plaatsen

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een lantaarnpaal. Aanvraag reclameborden en of spandoeken plaatsen