Zoekresultaat 1 - 10 van 175 resultaten

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en -plannen. Inwoners kunnen deze inzien.

 • Milieuzorg bij bedrijven

  De bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) moet goed geregeld zijn. De gemeente kan ingrijpen als dit niet het geval of oncontroleerbaar is.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  De gemeente en andere overheden mogen als eerste een onroerende zaak kopen. Als dat niet gebeurt, mag de zaak onder voorwaarden verkocht worden.

 • Melding woon- en leefomgeving

  Schade of vernieling aan woon- en leefomgeving kan gemeld worden bij de gemeente.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Bouwvlak in bestemmingsplan

  Wanneer iemand wil bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, moet gevraagd worden om een bouwvlak aan het plan toe te voegen

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Als iemand gemeentelijke belastingen en heffingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aangevraagd worden. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is er voor mensen met een lichamelijke beperking. De parkeerplaats kan onder een aantal voorwaarden aangevraagd worden.

 • Straatartiest optreden

  Voor straatoptredens is soms een ontheffing nodig. Dit moet van tevoren worden aangevraagd.

 • Spandoek ophangen

  Voor het ophangen van een spandoek aan de openbare weg is toestemming van de gemeente nodig.