Zoekresultaat 1 - 10 van 187 resultaten

 • Winkels en weekmarkt

  Bekijk de openingstijden van de winkels en de weekmarkt. Vraag als winkelier ontheffing aan voor de openingstijden van uw winkel.

 • Parkeervergunning of ontheffing

  U kunt als centrumbewoner van Venray voor sommige straten een parkeervergunning of ontheffing van de blauwe zone aanvragen.

 • Evenementenvergunning of melding

  Wilt u een evenement organiseren dat voor het publiek toegankelijk is? Misschien moet u een vergunning aanvragen. Soms is het voldoende om een evenement te melden en heeft u dus geen vergunning nodig.

 • Subsidie bewonersinitiatief

  Heeft u een idee voor Venray, uw wijk, buurt of straat? Een idee dat uw buurt socialer of veiliger kan maken? U kunt hiervoor de subsidie bewonersinitiatief aanvragen.

 • Kappen of planten van bomen

  Wilt u een boom kappen? Soms heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om monumentale of waardevolle bomen. Een boom planten mag altijd, maar er gelden wel enkele regels.

 • Subsidie evenement

  Wilt u een evenement organiseren zonder winstoogmerk? Dan komt u misschien in aanmerking voor een evenementensubsidie.

 • Subsidie Innovatie Cultuur Venray

  Wilt u als culturele instelling eenmalig een unieke, innovatieve activiteit organiseren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Innovatie Cultuur Venray.

 • Omgevingsvergunning

  Heeft u (ver)bouw- of sloopplannen? Denk aan een carport, aanbouw, dakkapel, schuur, tuinhuis, het kappen van een boom of aanpassingen aan uw bedrijf? Doorloop onderstaande stappen om erachter te komen of u een omgevingsvergunning nodig heeft en hoe u deze aanvraagt.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ

  Tegen de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde kunt u online of schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet.

 • Melden slopen van pand of woning

  Voor de meeste sloopwerkzaamheden heeft u geen vergunning maar een melding nodig. Een vergunning is wel nodig bij monumentale panden. Of als het uitdrukkelijk in het omgevingsplan staat.