Zoekresultaat 1 - 10 van 119 resultaten

 • Collecteren, inzamelen geld of goederen

  Voor het inzamelen van geld of goederen heeft u een vergunning nodig. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Het kost € 40,50.

 • Milieustraat

  Bij het afvalbrengstation van Irado brengt u al uw afval; van grofvuil tot klein chemisch afval. U vindt het afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 te Vlaardingen.

 • Geluidsoverlast of stankoverlast?

  Wanneer u bijvoorbeeld last heeft van vliegtuiglawaai, overlast van horeca, evenementen, bedrijven of stankoverlast dan kunt u terecht bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.  

 • Banierenlocaties aanvragen

  Wanneer u voor of tijdens een evenement wilt vlaggen, kunt u maximaal 3 weken gebruik maken van de festivalpotten en/of vaste masten van de gemeente Vlaardingen. U vult het 'aanvraagformulier banierenlocaties' in en stuurt dit met het ontwerp van de banier naar de gemeente Vlaardingen.

 • Subsidieregister

  In het subsidieregister vindt u alle verleende subsidies van dit jaar en de afgelopen 3 jaar. U kunt per soort subsidie een overzicht maken. U kunt ook naar een bepaalde organisatie of programmabegroting zoeken. Met het subsidieregister laat de gemeente zien waar de subsidies aan besteed zijn. In het register vindt u bij elke toegekende subsidie ook het zogenoemde beleidsprogramma. Bekijk het subsidieregister Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Groenstroken/restgronden kopen of in erfpacht krijgen

  Ligt de grond waarvan u eigenaar bent naast een openbare groenstrook of reststrook? Dan kunt u als eigenaar of erfpachter een aanvraag indienen om deze strook te kopen of in erfpacht te krijgen. Dit is niet mogelijk voor huurders van woningen. Hoe werkt het Bel de gemeente via (010) 248 4000 om te vragen of u de groen- of reststrook kunt kopen of huren. Als u de grond kunt kopen of huren, maakt u een tekening van de strook grond die u wilt. Digitaal aanvragen: doe uw aanvraag via www.vlaardingen.nl/contactformulier en stuur een afbeelding (scan of foto) van de tekening mee. Schriftelijk aanvraag: stuur uw brief en tekening naar Gemeente Vlaardingen, team Vastgoed, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Binnen 12 weken krijgt u een aanbod voor het kopen of huren van het stuk grond. NB. Grond in erfpacht verkrijgt betekent dat de gemeente eigenaar is en blijft van dit stukje aarde. Je betaalt als erfpachter een vergoeding voor het gebruik van de grond. Dit wordt een canon genoemd. Kosten Bij koop betaalt u € 150,00/m2 grond. Daarnaast krijgt u nog kosten van een notaris en de inschrijving in het Kadaster. De erfpachtkosten berekent de gemeente voor u. U ontvangt hier jaarlijks een rekening voor. Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.  

 • Aanvragen subsidie voor monument/beeldbepalend pand

  Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand? En wilt u het uiterlijk van het pand veranderen door werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of groot onderhoud? Voor de bouw- of onderhoudskosten, kunt u subsidie aanvragen. Ook voor het goed zichtbaar en toegankelijk maken van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Maak een afspraak voor: Aanvraag subsidie voor monumenten (pdf, 141kB) Aanvraag subsidie voor beeldbepalend pand (pdf, 141 kB) Aanvraag subsidie voor activiteiten erfgoed (pdf, 139 kB) Voorwaarden Gemeentelijk monument De onderhoudswerkzaamheden moeten in het belang van de monumentale waarden, toekomst en/of exploitatie van het object zijn. De Commissie Welstand en Monumenten moet de aanvraag positief beoordelen. De Subsidieverordening Monumenten 2000 is te vinden via www.vlaardingen.nl Beeldbepalend pand Voor beeldbepalende panden verleent het college subsidie wanneer het pand bijdraagt aan de ambities uit onze Erfgoednota om erfgoed te behouden, maar ook zichtbaar en toegankelijk te maken. Hierbij wordt de Algemene Subsidieverordening 2011 aangehouden, deze is te vinden via decentrale.regelgeving.overheid.nl Hoe werkt het? Subsidie voor verbouw en onderhoud gemeentelijk monument of beeldbepalend pand Print het aanvraagformulier 'subsidie monumenten’ (pdf, 141kB) of het aanvraagformulier aanvraagformulier 'subsidie beeldbepalend pand' (pdf, 141kB) uit en vul het in. Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag. Subsidie voor activiteiten om erfgoed goed zichtbaar (promotie) en toegankelijk te maken Print het aanvraagformulier aanvraagformulier 'subsidie activiteiten erfgoed'  (pdf, 139kB) uit en vul het in. Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag. Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aanwijzen monument of beeldbepalend pand

  Wilt u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand wordt? Doe dan een gratis aanvraag. Het kan ook gebeuren dat de gemeente zelf besluit uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen of als beeldbepalend pand in het Omgevingsplan op te willen nemen om de cultuurhistorische waarde van uw pand te beschermen. Tijdens dit proces wordt u gevraagd een zienswijze in te dienen. Voorwaarden Architectonische waarde in historisch verband: dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode. Lokale historische waarde: dit betekent dat er bijvoorbeeld in het verleden belangrijke mensen in het pand woonden. Hoe werkt het? Dien bij de gemeente een aanvraag in via www.vlaardingen.nl/contactformulier om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Wilt u niet dat uw woning op de monumentenlijst komt te staan? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente. Kosten Geen Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen, zoals koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen. Hoe werkt het? Aan de ontheffing van het verbod tot lozen van afvalwater worden door de gemeente voorwaarden gesteld. Soms heeft u toestemming van het waterschap nodig zoals het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank. Tijdelijke voorzieningen worden alleen toegestaan als andere mogelijkheden niet voor handen zijn. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoon (010) 248 4000. U kunt ook een mail sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier

 • Parkeervergunning bestelbus / camper Broekweg

  Aan de Broekweg ligt een afgesloten parkeerterrein dat bestemd is voor bewoners met een bestelbus/bedrijfswagen. In de periode van 1 april tot en met 30 september is op dit terrein ook plek voor enkele campers. Het terrein wordt 24 uur per dag bewaakt met camera’s.  Voor dit terrein kunnen inwoners van Vlaardingen schriftelijk een parkeervergunning aanvragen. De vergunning voor dit  parkeerterrein telt mee in uw totale aantal vergunningen. Hoe werkt het? vul het 'aanvraagformulier 'parkeervergunning bestelbusjes' (pdf, 43 kB) of 'aanvraagformulier 'parkeervergunning campers'(pdf, 66 kB) in. stuur het formulier met de gevraagde documenten op.  wij laten weten of u de parkeervergunning krijgt. Daarna maakt u een afspraak om de vergunning op te halen. Bij het afhalen betaalt u de vergunning. we verlenen in totaal maximaal 40 vergunningen. een parkeervergunning voor een camper gaat in op 1 april en eindigt op 30 september u kunt maximaal 1 vergunning per adres aanvragen. registratie van maximaal 4 kentekens op 1 vergunning is mogelijk, maar u kunt maar 1 voertuig per keer op het terrein parkeren. als u een parkeervergunning voor parkeerterrein Broekweg heeft, kunt u er ook uw fiets neerzetten. Verlies of diefstal Bent u uw parkeervergunning kwijt? Meld dit op afspraak bij de gemeente. Dit voorkomt misbruik van uw vergunning. Neem een ingevuld aangifteformulier (pdf, 16 kB) en uw identiteitsbewijs mee. U betaalt tijdens de afspraak en neemt direct een nieuwe vergunning mee. Kosten bestelbus/bedrijfswagen: € 58,- per jaar camper: € 29,- voor een seizoen (van 1 april t/m 30 september) borg toegangspas: € 25,- Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.