Zoekresultaat 1 - 10 van 245 resultaten

 • Ontwikkelverzoek Wro

  Heeft u bouwplannen waarbij u de functie van een gebouw wijzigt, bijv. een schoolgebouw veranderen in een woning of bouwen op een locatie waar geen bouwmogelijkheden zijn dan kunt u een verzoek indienen voor een vooroverleg

 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente ziet erop toe dat iedereen regels naleeft. Dit kan zijn bij bouwen/verbouwen of gedrag in de woonomgeving.

 • Rioolverstopping

  Als het riool bij u verstopt is dan moet u de verstopping zelf oplossen. 

 • Gemeentelijk pand gebruiken

  Sommige gemeentelijke panden “Maatschappelijk Vastgoed” worden verhuurd voor activiteiten met een “maatschappelijke waarde”. 

 • Afgezet gebied binnen gaan

  De gemeente heeft op verschillende plaatsen met palen (voetgangers)gebieden afgesloten. Wilt u met een voertuig deze gebieden in, bijvoorbeeld voor een verhuizing? Doe een melding via fixi uiterlijk 48 van te voren, meld uw verzoek via het contactformulier of bel met 14 0182.

 • Klacht over ambtenaar of bestuurder indienen

  U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld.

 • Belastingen en WOZ

  De gemeente heeft verschillende soorten belastingen, zoals marktgelden, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De gemeente heeft de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een huisverbod geven.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen, dwangsom

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken: