Zoekresultaat 1 - 10 van 41 resultaten

 • Grondwateropgave invullen

  Onttrek je grondwater en heb je een vergunning of een bedrijfswaterplan? Dan moet je elk jaar opgeven hoeveel grondwater je in het voorgaande jaar onttrokken hebt.

 • Lozen grondwater bij bronnering of bodemsanering

  Ga je een bronnering of bodemsanering uitvoeren en daarbij grondwater lozen? Deze lozing moet je in veel gevallen melden.

 • Last onder bestuursdwang en kostenbeschikking

  Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap treedt handhavend op tegen overtredingen.

 • Lozen afvalwater binnen inrichtingen

  Op deze pagina leest u meer over het lozen van afvalwater binnen inrichtingen. Wilt u bedrijfswater lozen in een oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot of beek?

 • Kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen

  U kunt een verzoek tot kwijtschelding indienen als u de waterschapsbelasting niet kunt betalen.

 • Last onder dwangsom en invorderingsbeschikking

  Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Heeft u die wet- en regelgeving overtreden, dan kan het waterschap naleving van die regels afdwingen door het opleggen van een last onder dwangsom.

 • Praktijkopdracht in de klas

  Samen met de docent en/of leerlingen bedenken we een uitdagend vraagstuk op gebied van klimaat en duurzaamheid, wateroverlast, droogte, waterkwaliteit of waterveiligheid. De praktijkopdracht richt zich op scholieren van het VMBO en Technasia Havo- of VWO.

 • Bezoek ons archief

  Maak een afspraak om het historisch archief van waterschap Brabantse Delta en zijn rechtsvoorgangers te raadplegen.

 • Automatische incasso regelen of wijzigen

  Met een machtiging vindt u het goed dat wij het geld automatisch van uw rekening afschrijven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De voordelen zijn dat u in delen kunt betalen en dat u niet vergeet te betalen.

 • Vergunning

  Ga je aan de slag in de buurt van water? Dan kan het aanvragen van een vergunning bij het waterschap nodig zijn. In sommige gevallen is een melding doen voldoende.