Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing

  Degene die afvalwater loost op riolering of rechtstreeks op oppervlaktewater ontvangt een aanslagbiljet zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.

 • Schade of overlast melden aan het waterschap

  Wanneer u schade of overlast ondervindt, die te wijten is aan handelen of het nalaten van handelen door het waterschap, kunt u dit melden. Ook kan het voorkomen, dat u schade of overlast signaleert, die niet u zelf treft, maar waar het waterschap ten op moet treden.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur

  Eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond hebben belang bij veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater. Aan deze kerntaken van de waterschappen betalen eigenaren via de watersysteemheffing mee.

 • Milieu-informatie, aanvraag

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Vergunning of melding

  Om te zorgen dat het waterschap zijn taken goed kan uitvoeren, moet waterschap Vechtstromen op de hoogte blijven van de wijzigingen in het watersysteem. Voor het lozen van afvalwater of het uitvoeren van (mogelijk) verontreinigende werkzaamheden kan het nodig zijn om een vergunning aan te vragen of een melding te doen.

 • Wet open overheid (Woo), verzoek

  Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u op onze website of een andere manier kunt vinden? Dan kunt u een informatieverzoek of een Woo-verzoek indienen.

 • Calamiteit melden

  Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via (088) 2203333. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.

 • Afspraak met het archief

  Wanneer u belangstelling hebt voor de archieven van het waterschap willen wij u graag helpen. We willen u wel vragen met een aantal huisregels rekening te houden.