Zoekresultaat 1 - 10 van 160 resultaten

 • Geluidswagen gebruiken

  Wilt u een geluidswagen gebruiken om (reclame)boodschappen of muziek te verspreiden? Dit mag onder de volgende voorwaarden.

 • Burgerservicenummer (BSN)

  Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven. Met dit nummer kunt u bij elk overheidsloket terecht.

 • Datalek melden

  Meld hierboven een mogelijk datalek.

 • Vuurwerk afsteken

  Wanneer u vuurwerk wilt afsteken moet u zich aan een aantal regels houden voor de veiligheid en het voorkomen van onnodige overlast.

 • Persoonsgegevens opvragen

  Bent u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens over deze persoon opvragen bij de gemeente.

 • Kampvuur

  Een kampvuur stoken is niet zomaar toegestaan. Als u een kampvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming (ontheffing) vragen aan de gemeente. Toestemming vragen kampvuur (PDF - 143 kB) Vraag de toestemming tenminste twee weken van tevoren aan.

 • Klacht indienen

  Iedere gemeente wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente indienen. Is iets in de openbare ruimte kapot, is er sprake van overlast of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente via het formulier Melding openbare ruimte.

 • Snippergroen huren, kopen of gebruiken

  Als uw tuin grenst aan een stuk grond van de gemeente, kunt u dit stuk grond misschien bij uw tuin trekken. Vraag de gemeente dan of u het stuk grond kunt kopen of huren. We noemen zo’n stuk grond snippergroen.

 • Verkeersmaatregelen voor gemeentelijke wegen

  Moet u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruikmaken van de openbare ruimte of weg en kunt u zich dan niet aan de verkeersregels houden? Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeervak tijdelijk (deels) afsluiten? Neem dan contact op met de gemeente. Het kan zijn dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden.

 • WOZ-beschikking en taxatieverslag

  De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente (bijvoorbeeld een huis, een bedrijfsgebouw, een stuk grond). Vanaf de waardepeildatum (1 januari van het voorgaande jaar) geldt de vastgestelde WOZ-waarde als grondslag voor diverse belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en riool- en waterzorgheffing. Wanneer u de onroerende zaak verandert, bijvoorbeeld als gevolg van bouw, verbouw of sloop, dan kan dit effecten hebben voor de waarde van het onroerend goed. Deze effecten komen bij de volgende jaarlijkse taxatie in beeld. U vindt de WOZ-waarde op de aanslag van de gemeentelijke belastingen.