Zoekresultaat 1 - 10 van 177 resultaten

 • Groenonderhoud

  Onderhoud van de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Het openbaar groen in de gemeente bestaat onder andere uit vaste planten, hagen, struiken en bosplantsoen. Op deze pagina leest u hoe de gemeente openbaar groen onderhoud.

 • Omgevingstafel

  De Omgevingswet wil dat overheden zich inzetten om activiteiten in de fysieke leefomgeving mogelijk te maken. Dat kan via de Omgevingstafel. Als de gemeente uw plan wenselijk vindt, bespreken we uw idee daar.

 • Legaliseren handtekening

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren in het gemeentehuis. Daarvoor maakt u online een afspraak:

 • Zwerfafval

  Samen zorgen we voor een schone en nette omgeving en voorkomen we verspilling van grondstoffen. In onderstaande tabbladen leest u hoe u kunt meehelpen met de aanpak van zwerfafval. Veel acties organiseren we in samenwerking met GoClean.

 • Overlast door boombewoners

  In het openbaar groen leven veel dieren. Een aantal daarvan kunnen zorgen voor overlast.

 • Coalitieakkoord

  De politieke partijen CDA, VVD en D66 vormen de coalitie in Westervoort. Hun politieke afspraken en plannen staan in het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan Westervoort'.

 • Inkoop en aanbesteden

  Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden, kansen voor (regionale) ondernemers.

 • Ramp of incident

  Als er direct gevaar is door een ramp of noodsituatie, dan moet u dat snel weten. Daarom wordt u gewaarschuwd door de sirene, NL-Alert en/of een geluidswagen. Volg de instructies op. En blijf op de hoogte via radio, tv, internet en Twitter.

 • Adviescommissie omgevingskwaliteit

  Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw bouwplan? Uw ontwerp moet dan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie) beoordeelt of uw plan voldoet en geeft advies aan de gemeente.

 • Rioolheffing

  Is uw woning of bedrijfsgebouw aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing. Daarmee kan de gemeente voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering zorgen. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde belastingaanslag, die de gemeente u toestuurt.