Zoekresultaat 1 - 10 van 80 resultaten

 • Incidentele festiviteit, kennisgeving

  Een incidentele festiviteit meldt u bij de gemeente. Het gaat dan om een festiviteit, waarbij meer licht en/of geluid is dan is toegestaan volgens de activiteitenbesluit.

 • Loterij of kansspel organiseren

  WIlt u een kansspel organiseren? U meldt dit twee weken van tevoren bij de gemeente. Voor een loterij vraagt u tijdig een vergunning aan. Aanvraagformulier vergunning organiseren kansspel Formulier rekening en verantwoording kansspel Formulier melding kleine kansspelen Formulier rekening en verantwoording...

 • Bomen kappen en bomenbeleid

  De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke bomen. De onderhoudswerkzaamheden die de gemeente uitvoert, worden gepubliceerd. U bent zelf verantwoordelijk voor particuliere bomen. Wilt u een particuliere boom kappen? Hiervoor is bijna nooit een kapvergunning nodig....

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Voor evenementen kunt u een ontheffing aanvragen om zwak-alcoholische dranken te schenken.

 • Overlast ongedierte en dieren

  Melden bij de gemeente overlast van ratten  in de openbare ruimte overlast van wespennest in de openbare ruimte overlast van de eikenprocessierups  in de openbare ruimte dode dieren dode vissen of dode (water)vogels  U kunt een melding doen via:  de Fixi-website   de Fixi-app (download via de...

 • Wijziging leidinggevende

  Komt er een nieuwe leidinggevende in uw horecabedrijf? U meldt dit bij de gemeente via het formulier wijziging leidinggevende . Deze persoon kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft.

 • Oplaadpunten elektrisch rijden

  De gemeente Wijdemeren stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en heeft daarom een aantal oplaadpunten aangelegd. De punten staan in de openbare ruimte en zijn 24 uur per dag bereikbaar.

 • Forensenbelasting

  Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een woning binnen de gemeente beschikbaar houden.Of iemand in de gemeente hoofdverblijf...

 • Melding openbare ruimte

  Wanneer melden U kunt bij ons een melding doen wanneer: de tegels of een stoep verzakt is de straat open ligt er struiken of takken over de weg of het voetpad hangen u geluidsoverlast heeft een lantaarnpaal kapot is. U heeft hiervoor het nummer van de lantaarnpaal nodig. Dit nummer staat op de paal,...

 • Drones, vliegen met

  Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er regels. Dit geldt voor alle drones. Zelfs met een kleine speelgoed-drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.