Zoekresultaat 1 - 10 van 212 resultaten

 • Elektrisch varen 2023

  Subsidie elektrisch varen

 • Groen, subsidie, 2.11: Programma Groen doet goed

  Meer info bij de subsidieregeling Groen.

 • Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

  Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. 

 • Subsidieregeling wonen Zuid-Holland (SRW)

  De voormalige subsidieregelingen Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven zijn onderdeel geworden van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland.

 • Campussen, subsidie

  Geef kort aan wat het product of de dienst inhoudt.

 • Bebording, werkzaamheden en bouwen, instemming

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden of het maken van bouwwerken die niet onder de Omgevingswet vallen, op of langs provinciale (vaar)wegen, heeft u van ons ontheffing nodig.

 • Pacht landbouwgronden, belangstellingsregistratie

  De provincie heeft een groot aantal gronden in eigendom, die jaarlijks worden verpacht. 

 • Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (§ 3.2.3 SRM)

  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is een gemeenschappelijk vervoersysteem waarvan een (aantal samenwerkende) gemeente(n) en de provincie opdrachtgever zijn.

 • Schadeclaim indienen

  Heeft u schade en bent u van mening dat de provincie Zuid-Holland hiervoor aansprakelijk is? Vul dan het digitale formulier ‘Schadeclaim indienen’ in.

 • Buurtbussen (§ 3.1.1 en § 3.1.2 SRM)

  Buurtbusverenigingen kunnen op grond van de paragrafen 6 en 7 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor hun oprichting en instandhouding.