Zoekresultaat 1 - 10 van 183 resultaten

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Als u iets verloren heeft, kunt u op de website Verlorenofgevonden.nl zoeken tussen de gevonden voorwerpen. Vinders brengen gevonden voorwerpen bij de gemeente of melden ze op de site.

 • Tijdelijke lozingen (bronneringswater)

  U kunt een tijdelijke lozing aanvragen op het gemeentelijke riool.

 • Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis

  Deze subsidieregeling biedt een tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van de sociale, culturele en maatschappelijke organisaties in Zwolle.

 • Evangelisatieactie met geluid

  Voor het houden van een evangelisatieactie, waarbij u gebruikmaakt van geluidsapparatuur, hebt u een ontheffing nodig.

 • Subsidieregeling Berkum Energieneutraal

  Met de subsidieregeling wil stimuleert de gemeente woningeigenaren van bestaande koopwoningen in Berkum hun woning te verduurzamen en de wijk aardgasvrij-'ready' te maken.

 • Tijdelijke verhuur woningen en gebouwen

  Wilt u een leegstaande woning of gebouw tijdelijk verhuren? Dan heeft u een vergunning nodig volgens de Leegstandwet. Het gaat hier om een Vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

 • Betoging aanvragen

  Organiseert u een betoging, dan dient u dit minstens 96 uur van tevoren schriftelijk bij de burgemeester te melden. U hoeft dus geen vergunning aan te vragen. Een kennisgeving is voldoende.

 • Markten, wegsleepregeling

  Staat uw auto geparkeerd op een marktterrein en verplaatst u hem niet op tijd? Dan wordt de auto weggesleept voordat de markt begint.

 • Subsidieregeling Evenementen

  Wilt u een evenement voor een groot publiek, niet zijnde een kunstactiviteit organiseren? Of topsportevenement dan wel een evenement dat een grote regionale of landelijke aantrekkingskracht heeft? Dan kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling Evenementen.

 • Conceptverzoek Omgevingsvergunning

  U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf door ons laten beoordelen. Wij beoordelen dan eerst uw conceptverzoek. Dus voordat u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.